Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE – MIKOŁOWSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Posted on

Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 799/16/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych:  www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń. Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać między 25 stycznia – 5 […]

Działaj Lokalnie

Bawić się trzeba wszędzie

Posted on

Z inicjatywy Radnej OKS Łączy nas Mikołów Anety Esnekier wraz z Centrum Aktywności Społecznej zapraszamy do gry. Takie gry podwórkowe jak np. klasy, labirynt czy alfabet mogą umilić przechodniom dojście do celu i być kolorową alternatywą dla ostatnio „szarych czasów”. Zachęcamy Cię do wspólnego i kreatywnego zaprojektowania mikołowskich chodników i placów zabaw. Jeśli widzisz miejsce, […]

Konsultacje społeczne

Spotkanie konsultacyjne ,,Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”

Posted on

Spotkanie konsultacyjne ,,Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” odbędzie się 27 stycznia 2020 roku, w godzinach od 16:30-18:30, z wykorzystaniem platformy Google Meet.Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie. W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.Link do spotkania: https://meet.google.com/emg-ntyo-jwd

Szkolenie, konferencja, warsztat

Szkolenie ,,Jak napisać wniosek o dofinansowanie”

Posted on

Serdecznie zapraszamy na Szkolenie ,,Jak napisać wniosek o dofinansowanie”, które odbędzie się w formie online z wykorzystaniem platformy Google Meet. Szkolenie odbędzie się 25.01.2021 w godzinach 16:30-18:30. Szkolenie jest bezpłatne, dlatego zachęcamy do wzięcia w nim udziału. Link do szkolenia: https://meet.google.com/nwd-wgaj-yghW razie pytań, prosimy o kontakt.Szczegóły zgłoszenia znajdują się na plakacie.

Komisje konkursowe

Lista Przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych

Posted on

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 7.12.2020 r., po zapoznaniu się z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta, udostępnia się Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybiei na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., […]

Konkurs

Asystent rodziny osoby z niepełnosprawnościami

Posted on

Fundacja Internationaler Bund Polska rozpoczęła realizację projektu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020- 2021, realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Projekt ten będzie realizowany w okresie styczeń – grudzień 2021 r. w województwie małopolskim i śląskim. W województwie śląskim: m. Tychy, m. Mysłowice, bieruńsko-lędzińskiego, […]

Konkurs

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej została liderem operatora Programu Aktywni Obywatele

Posted on

Program Aktywni Obywatele – Fundusz REGIONALNY – w ramach programu jest również Fundusz Krajowy, ale jego obsługuje Fundacja Batorego. 5 lutego odbędzie się konferencja otwierająca Program – nie ma możliwości zgłoszenia się i uczestnictwa w panelach, jednak dla wszystkich dostępna będzie transmisja na Facebooku Programu oraz na YouTubie.17 marca rusza pierwszy konkurs grantowy dla organizacji […]

Konkurs

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2021 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów „Razem dla siebie – edycja 2021”. 1. Celem Programu […]

Komisje konkursowe

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWYCH NA 2021 ROK

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2021 r. Członkami komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […]