Aktualności

Mikołowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Posted on

W grudniu 2020 r. siedem mikołowskich organizacji pozarządowych złożyło wniosek o utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Było to efektem projektu „JST-NGO – zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej” realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju. W ramach projektu organizacje działające na terenie podregionu tyskiego miały okazję m.in. wziąć udział w cyklu szkoleniowym zwiększającym […]

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w 2021 roku w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Cel zadaniaZwiększenie aktywności mieszkańców Mikołowa w wieku emerytalnym zamieszkujących Gminę Mikołów, w szczególności sołectwa i dzielnicę, którzy ze względu na odległość zamieszkania od centrum miasta mają mniejsze możliwości z korzystania z […]

Konkurs

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a. Cel zadaniaCelem zadania jest wsparcie organizacji pozarządowych z terenu Gminy Mikołów, poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną, lokalową i sprzętową.Na […]

Konkurs

Konkurs Ofert – ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”

Posted on

Celem konkursu jest poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne w gminie z uwzględnieniem skutków COVID-19, działania z zakresu edukacji kulturowej oraz kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta i regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Mikołowa i jego mieszkańców. Na realizację konkursu przeznacza się […]

Konkursy ofert

Spotkanie konsultacyjne

Posted on

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne ofert dotacji w dziedzinie kultury, które odbędzie się w dniu dzisiejszym tj. 17 lutego 2021 r., o godzinie 16:30 na platformie Google Meet. W trakcie spotkania odpowiemy na pytania związane z przygotowaniem prawidłowej oferty konkursowej. Link do spotkania : https://meet.google.com/amx-aczn-rbt

Aktualności

Zapraszamy na cykl czterech webinariów wprowadzających do obszarów tematycznych Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Posted on

Webinaria będą się odbywać od 18 lutego, co czwartek o godz. 11.00. Webinaria skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych udziałem w konkursach grantowych w ramach Programu i jak najlepszym przygotowaniem wniosków. Pierwszy konkurs grantowy ogłosimy już 17 marca br. Podczas każdego z webinariów organizatorzy: przedstawią cele i priorytety danego obszaru tematycznego; opowiedzą, jakie działania […]

Bez kategorii

Podatek od nieruchomości

Posted on

31 stycznia upływa termin złożenia deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości, którego płatnikiem są także (niektóre) organizacje pozarządowe. Jeśli nie masz pewności czy Twoja organizacja także ma taki obowiązek i jak go wypełnić, skorzystaj z poradnika NGO.pl

Aktualności

1 % dla mikołowskich organizacji pozarządowych

Posted on

Każda organizacja pożytku publicznego jest zobowiązana prowadzić działalność tzw. społecznie użyteczną. Prawo do otrzymywania 1 % podatku uzyskują te organizacje, które spełnią określone przepisami wymagania. Przede wszystkim muszą posiadać status Organizacji Pożytku Publicznego i zostać uwzględnione w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych opublikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. […]

Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE – MIKOŁOWSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Posted on

Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 799/16/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych:  www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń. Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać między 25 stycznia – 5 […]

Działaj Lokalnie

Bawić się trzeba wszędzie

Posted on

Z inicjatywy Radnej OKS Łączy nas Mikołów Anety Esnekier wraz z Centrum Aktywności Społecznej zapraszamy do gry. Takie gry podwórkowe jak np. klasy, labirynt czy alfabet mogą umilić przechodniom dojście do celu i być kolorową alternatywą dla ostatnio „szarych czasów”. Zachęcamy Cię do wspólnego i kreatywnego zaprojektowania mikołowskich chodników i placów zabaw. Jeśli widzisz miejsce, […]