Aktualności

,,1,2,3 – Grasz Ty!” – ZHP

Hufiec ZHP Ziemi Mikołowskiej realizował zadanie publiczne pn.: ,,1,2,3,- grasz Ty!”, którego celem było kształtowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa odbiorców w kulturze i życiu społecznym, a także budowanie postaw obywatelskich i wyrównanie ich szans. W projekcie wzięło udział około 270 osób!!!Serdecznie gratulujemy osiągniętych rezultatów.

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją i w budynku