Bez kategorii

Przygotujmy wspólnie roczny Program współpracy

Kolejny raz mamy przyjemność zaprosić Państwa do opracowywania Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dokument ten jest niezwykle istotny zarówno dla organizacji pozarządowych jak i dla urzędu. Stanowi on swoisty punkt odniesienia, jak również wytycza kierunki działania na nadchodzący rok kalendarzowy.

Obecnie realizowany Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2017 został uchwalony przez Radę Miejską Mikołowa 22 listopada 2016 r. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią przed spotkaniem. Podczas prac grupy roboczej będzie można wnieść wszelkie uwagi i sugestie, które powinny zostać uwzględnione w programie na rok 2018.

Zostały zaplanowane 2 terminy spotkań:

  • 09.08.2017 r. o godz. 16:30 w Domku Parkowym, 
  • 23.08.2017 r. o godz. 16:30 w Domku Parkowym.

Będziemy na nich wspólnie wypracowywać rozwiązania, które zaowocują efektywną współpracą w nadchodzącym 2018 roku.

Pragnę podkreślić, że Państwa uwagi w znaczący sposób przyczynią się do przygotowania
i realizacji przyszłorocznego Programu. W załączniku przesyłam formularz do zgłaszania uwag. Dokument można przesyłać do 15.09.2017 r. na adres e-mail: ngo@mikolow.eu wpisując w tytule: „Konsultacje Programu współpracy 2018” bądź na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów z dopiskiem „Konsultacje społeczne Programu współpracy 2018”.

Zachęcam również do skorzystania z możliwości informowania gminy o planowanych i realizowanych działaniach oraz o potrzebach na przyszły rok kalendarzowy, składając odpowiednie pismo do Urzędu Miasta Mikołów do dnia 31 lipca. Dokument można przesyłać na adres e-mail: ngo@mikolow.eu wpisując w tytule: „Planowane i realizowane działania społeczne 2018” bądź na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów z dopiskiem „Planowane i realizowane działania społeczne 2018”.

Załączniki:

Dodaj komentarz