15 Cze

FABRYKA ENERGII

Miejska Placówka Muzealna  w Mikołowie i Muzeum Energetyki zaprasza na wystawę promującą działalność Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych. Pośród eksponatów znajdują się izolatory, bezpieczniki urządzenia pomiarowe wykorzystywane niegdyś w zakładach energetycznych, jak i odbiorniki prądu towarzyszące nam w życiu codziennym od wielu lat.  Urządzenia te zmieniły się tak bardzo, że młodsi zwiedzający mogą nie rozpoznać lodówki jakiej używali ich pradziadkowie. Problem w identyfikacji może sprawić także prosty, domowy odkurzacz.  Na wystawie można oglądać stare radioodbiorniki z magicznym okiem, magnetofony szpulowe czy kineskopowe telewizory z lat 70 tych.  Prawdziwą gwiazdą ekspozycji  jest stara pralka mechaniczna  pochodząca ze zbiorów Miejskiej Placówki Muzealnej.  Co ciekawe pralka ta została wyprodukowana właśnie w Mikołowie w Zakładzie Produkcji Części Zapasowych. Ekspozycji towarzyszy wystawa zdjęć Mariusza Pyśka prezentująca artystyczne oblicze Fabryki Energii.  Podczas otwarcia zostanie wyświetlony film Wojciecha Szwieca „Pionier” poświęcony postaci Kazimierza Szpotańskiego – genialnego menedżera, inżyniera elektryka, pioniera przemysłu elektrycznego i  energetycznego.  Wystawa eksponatów ze zbiorów Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych

Zapraszamy na otwarcie wystawy w czwartek 18 czerwca o godzinie 18.00

Miejska Placówka Muzealna ul. Karola Miarki 15, 43-190 Mikołów

11 Cze

Targi Ekonomii Społecznej

Już w niedzielę na terenie
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej
Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
odbędą się Targi Ekonomii Społecznej.

Celem Targów Ekonomii Społecznej jest promowanie idei ekonomii społecznej, dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze ekonomii społecznej, budowanie sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej, promocja spółdzielni socjalnych, lokalnych organizacji pozarządowych oraz możliwość nawiązania współpracy przez różne podmioty. Wszystko to będzie odbywało się w czasie, organizowanego przez Śląski Ogród Botaniczny, Światowego Dnia Środowiska, co znacznie urozmaici Targi, a także przyczyni się do większej promocji wydarzenia.

Targi Ekonomii Społecznej kierowane są przede wszystkim do osób związanych z tzw. III sektorem

  • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • podmiotów ekonomii społecznej,
  • nauczycieli i wykładowców zajmujących się problematyką przedsiębiorczości społecznej,
  • młodzieży,
  • osób pracujących i bezrobotnych.

ZAPRASZAMY!

10 Cze

Seminarium – Aktywizacja osób niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszamy do udziału w seminarium upowszechniającym działania związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 roku od godz. 9.30 w Sali Kolumnowej budynku Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

Specjaliści i eksperci działający w imieniu i na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością, a także przedstawiciele instytucji regionalnych, samorządowych oraz podmiotów niepublicznych będą się dzielić doświadczeniem i swoimi opiniami na temat partnerstw międzysektorowych oraz sytuacji środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Wśród panelistów nie zabraknie przedstawiciela Centrum Społecznego Rozwoju. Działania zrealizowane  w ramach kończącego się projektu pt.: Masz staż  – szanse masz – zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, zaprezentuje w  trakcie seminarium Piotr Bańczyk – prezes CSR.

Spotkanie ma związek ze zbliżającym się zakończeniem realizacji projektu systemowego pn. Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej wdrażanego przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Powiatem Zawierciańskim oraz Gminą Miejską Żory. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium mogą dokonać rejestracji poprzez  wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej efs.slaskie.pl, w terminie do 12 czerwca 2015 roku, do godz. 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona do 80 osób.

Do pobrania:
– Program seminarium (PDF)

 

03 Cze

Tu mieszkam, tu zmieniam

DRUGA EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO Tu mieszkam, tu zmieniam

MASZ DOBRY POMYSŁ, CHCESZ COŚ ZMIENIĆ, POPRAWIĆ, ZORGANIZOWAĆ? TERAZ MOŻESZ DZIAŁAĆ!
Najważniejszy jest pomysł, my pomożemy go zrealizować. Rozejrzyj się wokół siebie, obserwuj, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro – za swoje osiedle, wieś, park, plac zabaw, szkołę, za przestrzeń, w której żyjesz… Może być jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej!

http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/zasady.html

03 Cze

Konkurs „Bezpiecznie tu i tam”

Polska Spółka Gazownictwa zaprasza do udziału w konkursie „Bezpiecznie tu i tam” na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Granty w wysokości 10 000 złotych otrzymają organizacje które opracują najciekawsze projekty społeczne przyczyniające się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz do integracji i aktywizacji mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera regulamin konkursowy.

Więcej informacji: http://www.psgaz.pl/bezpiecznietuitam/

02 Cze

Spotkanie organizacyjne

Serdecznie zapraszam na spotkanie organizacyjne przed Targami Ekonomii Społecznej, które odbędzie się 8 czerwca o godz. 16:30 na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Jeśli ktoś będzie zainteresowany wspólnym dojazdem do Ogrodu, możemy się umówić o 16:00 na parkingu obok Placu 750-lecia.

Proszę jednak o wcześniejszą informację jeśli ktoś będzie zainteresowany.

02 Cze

STOWARZYSZENIE ANIMA HUMANA ZAPRASZA!

09.06.2015 r.
zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane zdrowiem i zdrowym odżywianiem do
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mikołowie o godz. 16.30 na spotkanie z dietetykiem, który przedstawi rolę diety w leczeniu jelita wrażliwego (biegunki i zaparcia).

12.06.2015 r.
o godz. 17.00 zapraszamy do hali MOSIR w Mikołowie na pierwsze z dwóch
spotkań z instruktorem sportu mgr Pawłem Didkowskim, który przeprowadzi
chętnym osobom badania:
– ocena stabilności posturalnej – Platforma Stabilometryczna (firmy technomex)
– Senior Fitness Test,
– FRT Test (ocena sprawności fizycznej)
– ocena siły kończyn górnych – Dynamometr -badanie składu ciała
(m.in. procentowa zawartość wody,tłuszczu.mięśni itd) – waga Tanita.

Badania mają na celu analizę poziomu kontroli posturalnej do szacowania ryzyka
upadków osób starszych, porównania wyników poziomu sprawności fizycznej
dla swojej kategorii wiekowej. Badania są bezpłatne, proste i nieiniekcyjne.
Czas konsultacji jednej osoby to ok. 10 min.

19.06.2015 r.
Ostatnie spotkanie w MOSIR odbędzie się o godz.17.00 podczas spotkań zaproponujemy terapię krzesełkową oraz inne ćwiczenia dostosowane do indywidualnych potrzeb osób biorących udział w zajęciach.

Pozdrawiam prezes Stowarzyszenia „Anima Humana”
Renata Czernecki

Zadanie współfinansowane z budżetu Gminy Mikołów w ramach realizacji zadania
publicznego „Mam czas dla Seniora – zdrowy styl życia”.

01 Cze

Bezpłatne szkolenie

Zapraszamy serdecznie na bezpłatne szkolenie pt.: „Planowane zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ich wpływ na działalność PES/NGO”, które odbędzie się 9 czerwca od 15:00 (do ok 20:00) w Domku Parkowym.

Szkolenie poprowadzi Justyna Bartosiewicz.

Na szkolenie obowiązują zapisy ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.
Zgłaszać można się telefonicznie bądź mailowo: 32 72 85 956,
e-mail:
owes@garr.pl