03 Wrz

ODDAJ GŁOS NA NASZE ORGANIZACJE!

Mikołowskie organizacje walczą o dofinansowanie!

Fundacja Stonoga i Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń mają szansę na dodatkowe pieniądze dla ich projektów.

GŁOSUJMY!

Jak? Instrukcja poniżej:

Klikamy w link: http://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/granty/glosowanie.html

Na mapie zaznaczamy WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

Na liście znajdujemy Fundację Stonoga lub Śląski Ogród Botaniczny

Klikamy WYBIERAM

Podajemy ADRES MAILOWY

WYBIERAMY!

01 Wrz

Konkurs ofert i nabór do komisji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2015 – świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów.

Więcej informacji: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/6585

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY MIKOŁÓW

Więcej informacji: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/6584