Bez kategorii

Seminarium informacyjne

Posted on

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – konsorcjum, którego liderem jest Centrum Społecznego Rozwoju oraz Urząd Miasta Mikołowa zapraszają na seminarium informacyjne skierowane do mikołowskich organizacji pozarządowych. Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej  rozpoczął swoje funkcjonowanie po uzyskaniu akredytacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i będzie funkcjonował na terenie m. innymi powiatu mikołowskiego do 2023 roku wspierając podmioty […]

Bez kategorii

Test systemu składania wniosków

Posted on

W terminie 26-30.10.2015 r. trwać będzie test obciążenia serwerów i działania systemu Kalkulator e-NGO. Na platformie został ogłoszony TESTOWY KONKURS. Zachęcamy do składania testowych wniosków do piątku do godz. 12:00. Wszystkie błędy i problemy związane z działaniem serwisu prosimy przesyłać mailowo na adres ngo@mikolow.eu. Adres konkursu: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Bez kategorii

Protokół z Konsultacji

Posted on

W zakładce „Konsultacje społeczne” został umieszczony protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały dot. Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2016.  

Bez kategorii

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku

Posted on

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku – wzmocnienie działań na rzecz włączenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych Uchwałą nr 1815/67/V/2015 z dnia 22 września 2015 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego […]