28 Paź

Seminarium informacyjne

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej – konsorcjum, którego liderem jest Centrum Społecznego Rozwoju oraz Urząd Miasta Mikołowa zapraszają na seminarium informacyjne skierowane do mikołowskich organizacji pozarządowych.

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej  rozpoczął swoje funkcjonowanie po uzyskaniu akredytacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i będzie funkcjonował na terenie m. innymi powiatu mikołowskiego do 2023 roku wspierając podmioty ekonomii społecznej i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Tematem seminarium będzie możliwość uzyskania wsparcia szkoleniowego, doradczego i dotacji bezzwrotnych na zakup wyposażenia oraz sprzętu w wysokości od 20-120 tyś złotych dla organizacji pozarządowych, które zdecydują się na zarejestrowanie działalności gospodarczej w 2016 roku lub takową prowadzą.

Jest to pierwsza i jedyna tego typu możliwość uzyskania dotacji w Polsce, która skierowana jest nie na realizację projektu ale na sfinansowanie biznesplanu.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17:00 w dniu 28.10.15 (środa) w Domku Harcerskim.

Program spotkania

17:00-17:30 Przedstawienie zakresu działań Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej

17:30-18:30 Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe. Dobre praktyki

18:30-19:00 Dyskusja. Pytania i odpowiedzi.

26 Paź

Test systemu składania wniosków

W terminie 26-30.10.2015 r. trwać będzie test obciążenia serwerów i działania systemu Kalkulator e-NGO. Na platformie został ogłoszony TESTOWY KONKURS. Zachęcamy do składania testowych wniosków do piątku do godz. 12:00.
Wszystkie błędy i problemy związane z działaniem serwisu prosimy przesyłać mailowo na adres ngo@mikolow.eu.
Adres konkursu: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy-trwajace

05 Paź

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku – wzmocnienie działań na rzecz włączenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych

Uchwałą nr 1815/67/V/2015 z dnia 22 września 2015 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej w 2015 roku – wzmocnienie działań na rzecz włączenia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych.

Więcej informacji: http://rops-katowice.pl/konkursy/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-slaskiego-w-dziedzinie-polityki-spolecznej-w-2015-roku-wzmocnienie-dzialan-na-rzecz-wlaczenia-osob-wykluczonych