Bez kategorii

Rusza Konkurs „Seniorzy w akcji”

Posted on

Konkurs skierowany jest do osób 60+ lub do par międzypokoleniowych, które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować go przy wsparciu ekspertów, doświadczonych animatorów i uczestników programu. Poszukiwane są osoby, które pragną zdobyć nowe umiejętności przydatne w swojej dalszej aktywności społecznej. Konkurs realizowany jest w formule inkubatora tj. tworzy przestrzeń do dopracowania i rozwijania pomysłów zgłoszonych na konkurs poprzez cykl warsztatów, wizyty […]

Bez kategorii

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety

Posted on

Gmina Mikołów opracowuje Gminny Program Rewitalizacji (GPR). Na podstawie tego dokumentu Gmina będzie planować zadania mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców zmniejszeniu skali problemów (społecznych, gospodarczych i przestrzennych) w obszarach kryzysowych. Rewitalizacja to zestaw działań mających na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach gminy. Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą oraz przestrzenną. Dzięki realizacji […]

Bez kategorii

„Mała ojczyzna – wspólna sprawa”

Posted on

Rusza kolejna edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Mała ojczyzna – wspólna sprawa” Fundacji BGK i Fundacji Rozwoju Wolontariatu. Celem projektu jest przygotowanie młodych ludzi do pełnego, świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym, w tym uświadomienie im własnej roli w procesach zachodzących w najbliższym otoczeniu. W ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjne angażujące studentów-wolontariuszy, mające na celu zwiększenie aktywności lokalnej młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z miejscowości do 20 tysięcy […]

Bez kategorii

Rusza projekt dla WOLONTARIUSZY

Posted on

Jesteśmy przekonani, że każdy człowiek ma w sobie potencjał by zostać WOLONTARIUSZEM! Czy chcesz: – pokazać dzieciom, że nauka może być fascynująca?! – odkryć, że wolontariat to nie tylko pomaganie? – rozwinąć umiejętności pracy w grupie? – sprawdzić się jako lider? – poszerzyć praktyczną wiedzę z dziedziny, która Cię interesuje? – zdobyć umiejętności, których szukają […]

Bez kategorii

FIO – Śląskie Lokalnie 2016 r.

Posted on

CRIS oraz Fundusz Lokalny „Ramża” ogłaszają nabór wniosków na realizację projektów w ramach konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Śląskie Lokalnie 2016: realizacja lokalnych przedsięwzięć. Źródło: http://www.slaskielokalnie.pl/wiadomosci/zobacz/Rusza-drugi-w-tym-roku-konkurs-FIO—Slaskie-Lokalnie/

Bez kategorii

IV edycja konkursu grantowego „1000 pierwszych dni dla zdrowia”

Posted on

Konkurs grantowy „1000 pierwszych dni dla zdrowia” ma na celu wsparcie w realizacji działań edukacyjnych i promocyjnych dotyczących kształtowania prawidłowych zachowań żywieniowych kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz rodziców i opiekunów dzieci do 1. roku życia. Do wygrania jest 10 grantów finansowych w wysokości 5 000 zł brutto każdy. Wnioski można składać do 25 marca […]

Bez kategorii

Klub Fraktal zaprasza

Posted on

11.02.2016 ( czwartek) Kabaret Młodych Panów poleca – MUZYCZNY TRÓJZĄB NEPTUNA w programie DŹWIĘKCZYNIENIE gospodarz Marcin Zbigniew Wojciech https://www.facebook.com/events/1144448425568450/ 21.02.2016 (niedziela) Koncert FARBEN LEHRE + POGORIA / Mikołów, Fraktal https://www.facebook.com/events/1677356755813709/

Bez kategorii

Konkursy ofert na 2016 r.

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w roku 2016 w następujących zakresach: Promocji i organizacji wolontariatu. Szeroko rozumiana promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców Gminy Mikołów, w tym promocja oraz wsparcie wolontariatu w środowiskach szkolnych i senioralnych Mikołowa. Generator ofert: http://mikolow.engo.org.pl/konkursy/23 Ratownictwa i ochrony ludności. organizacja obozu szkoleniowego dla młodzieżowych drużyn […]

Bez kategorii

„Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016

Posted on

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności”, Edycja 2016 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności i zaprasza podmioty uprawnione do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych […]

Bez kategorii

Sesja Dialogu Miasta Przyszłości

Posted on

Informujemy, że już 16 marca b.r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się druga edycja Sesji Dialogu Miasta Przyszłości! To wyjątkowe spotkanie wszystkich interesariuszy rozwoju polskich miast – urzędników samorządowych, przedstawicieli regionów, administracji centralnej, biznesu, świata akademickiego, organizacji pozarządowych i ruchów miejskich. W unikalnej formule dialogu omówimy największe wyzwania jakie stoją obecnie przed polskim […]