25 Kwi

Koncert pt. “Muzyka barokowych mistrzów”

Koncert pt. “Muzyka barokowych mistrzów” ​to wydarzenie muzyczne skupione na twórczości najwybitniejszego kompozytora europejskiego doby baroku – Jana Sebastiana Bacha, którego dzieła wokalne, ze względu na wysoki poziom ich trudności są rzadko wykonywane. Repertuar koncertu zaprezentuje bardzo doświadczony w interpretacji muzyki dawnej, działający od prawie 10 lat na Śląsku uznany Zespół Wokalny Contento Core pod dyr. Marii Piotrowskiej­ – Bogaleckiej, gwarantujący najwyższy poziom artystyczny wydarzenia.

PLAKAT MIKOŁÓW

20 Kwi

Bezpłatne warsztaty

Nasz Partner – Fundacja Rozwoju Wolontariatu serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty z Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

Zakres tematyczny szkolenia:
1. Geneza metody Ruchu Rozwijającego
2. Założenia metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
3. Wykorzystanie metody w pracy z dziećmi
4. Organizacja ćwiczeń i grup zajęciowych
5. Korzyści płynące ze stosowania metody W. Sherborne
6. Ćwiczenia praktyczne
7. Zasady Programu „ PROJEKTOR- wolontariat studencki” – Realizacja projektu krok po kroku.

Szkolenia organizowane będą w oparciu o aktywne metody nauczania. Szkolenie składa się z dwóch części:
a) części teoretycznej, zawierającej koniecznie moduł dotyczący założeń i metody Projektora;
b) praktycznej, polegającej na przeprowadzeniu projektu edukacyjnego w ramach programu Projektor.

Zapraszamy do rekrutacji on-line w terminie do 28.04.2016 r. Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z przyjęciem na warsztaty – o wynikach rekrutacji poinformujemy drogą mailową 29.04.2016 r.

Formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/1QCyd4JA2ug-tRv9ej6ANmrqTIN7u08lniTXjwSjDf9s/viewform

Facebook:
https://www.facebook.com/events/1352354074790380/

19 Kwi

Nasze e-dzieci

Fundacja Szafa Gra zaprasza do udziału w cyklu edukacyjnym „Nasze e-dzieci”, który kieruje do rodziców, dziadków, nauczycieli i wszystkich osób dorosłych.

Podczas pięciu spotkań ze specjalistami odbędzie się dyskusja o sposobach ochrony dzieci przed niebezpieczeństwami w sieci. Zastanowimy się także, jak unikać uzależnień dzieci od nowych technologii. Spotkania będą odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mikołowie. Wszystkie spotkania mają charakter otwarty. Wykładom dla dorosłych będą towarzyszyły zajęcia edukacyjne dla dzieci, dlatego też warto przybyć całą rodziną.

Naszym pierwszym gościem będzie informatyk, pan Szymon Sojka, który wskaże sposoby umiejętnej kontroli rodzicielskiej działalności dziecka w sieci.

Na spotkanie z nim zapraszamy 9 maja 2016r. (poniedziałek) o godz.17:00. W kolejnych tygodniach przyjrzymy się m.in. bezpieczeństwu i ochronie danych osobowych, profilaktyce uzależnień od komputera, reagowaniu na cyberprzemoc oraz ochronie wizerunku dziecka w sieci.

Relacje będzie publikowana na stronie www.szafagra.org oraz naszym facebooku.

Zadanie „Nasze e-dzieci” jest realizowane ze środków Gminy Mikołów w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

nasze e-dziec plakat wersja jpg

06 Kwi

Matematyka do potęgi trzeciej – granty na projekty matematyczne

Już ponad 16 tys. uczniów i rodziców przekonało się, że matematyki można się uczyć w sposób ciekawy i przystępny. Od 2014 roku, mFundacja w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć realizuje program grantowy „mPotęga”, w którym pasjonaci matematyki mogą zdobyć fundusze na własne projekty edukacyjne. W Międzynarodowy Dzień Liczby Pi wystartowała III edycja programu. Wnioski przyjmowane są do 10 maja 2016r.

Dwie poprzednie edycje mPotęgi objęły 96 projektów matematycznych, zachęcających dzieci i młodzież do poznania bliżej świata liczb, geometrii i logicznego myślenia. Wzięło w nich udział ponad 16 tys. uczniów i rodziców. mFundacja przekazała na ten cel ponad 560 tys. zł.

14 marca, w Międzynarodowym Dniu Liczby Pi rozpoczyna się trzecia – tym razem ogólnopolska – edycja programu grantowego mPotęga. Celem jest ponowne zainspirowanie nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, do przełamywania schematów i rutyny oraz zachęcania uczniów do pogłębiania wiedzy z tego przedmiotu. Turnieje matematyczne, gry terenowe, konstruowanie modeli budynków, warsztaty edukacyjne, prezentacje, filmiki  i blogi – to pomysły z poprzednich edycji. Inwencja wnioskodawców jest nieograniczona.

Program grantowy – edycja 2016

Projekty mogą zgłaszać szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, organizacje pozarządowe, a także uczelnie wyższe, biblioteki i grupy nieformalne (np. koła naukowe, rada rodziców, grupy młodzieży) reprezentowane przez organizację partnerską. Wnioskujący mogą zgłaszać projekty własnego pomysłu w dwóch kategoriach: adresowane do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych oraz kierowane do gimnazjalistów i uczniów szkół średnich. Najciekawsze inicjatywy otrzymują granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł. Nabór wniosków potrwa dwa miesiące, do 10 maja br.

Więcej informacji na stronie mPotęga.pl i mFundacja.pl.

Kontakt:
Biuro Programu „mPotęga”
e-mail: kontakt@mpotega.pl
tel: 22 825 70 22

Załączniki:

1-infografika mpotega 2-infografika mpotega

mPotęga- informacja prasowa 05.04

04 Kwi

Dofinansowanie dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Z przyjemnością informujemy, że parafia Ewangelicko-Augsburska w Mikołowie otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie, opracowanie i udostępnienie zasobów archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Mikołowie”.

Gratulujemy!

http://archiwa.gov.pl/f…/Lista_projektw_zaakceptowanych_.pdf

04 Kwi

Tauron Cykl warsztatów „Energia dla seniora”

tauron         Skąd pomysł?
Jesteśmy świadkami rozwoju wolnego rynku w obszarze energii elektrycznej. To niestety wiąże się czasami z bezwzględną walką o Klienta. Nieuczciwi sprzedawcy najczęściej wykorzystują nieświadomość i łatwowierność konsumentów, zwłaszcza osób starszych. Dociera do nas coraz więcej informacji o nieuczciwych praktykach stosowanych przez nierzetelnych sprzedawców. Metody „na wnuczka”, „na pracownika energetyki”, „na przedstawiciela URE” stają się coraz częstszą praktyką. Niestety część z tych praktyk nosi znamiona przestępstwa, niektórzy nieuczciwi sprzedawcy przestawiają się jako przedstawiciele Grupy TAURON, zdarzają się także fałszerstwa podpisów.
Aby przeciwdziałać wyżej wymienionym praktykom, rozpoczęliśmy cykl spotkań informacyjnych na obszarze działalności Grupy TAURON skierowanych do Seniorów. W ramach akcji współpracujemy z Rzecznikami Konsumentów, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz Seniorów m.in. Uniwersytetami III Wieku, Radami Seniora, Związkami Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Dzięki partnerom z III sektora mamy szansę dotrzeć do jak największej grupy odbiorców i tym samym zapewnić frekwencję podczas spotkań.
W grudniu przeprowadziliśmy cztery warsztaty: w Będzinie, Świdnicy, Prudniku i Tarnowie. Warsztaty spotkały się z pozytywnym przyjęciem, o czym świadczy między innymi wysoka frekwencja i opinie uczestników po warsztacie. W 2016 kontynuujemy tę inicjatywę także w innych miejscowościach na terenie działania Grupy TAURON.
Pod linkiem znajduje się relacja z tarnowskiego warsztatu, zorganizowanego przy wsparciu Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie oraz tarnowskiej Rady Seniora:
Poniżej przedstawiam tematykę warsztatów:
1. Prawa Klientów na rynku energetycznym
2. Jak działa rynek energii elektrycznej? Powiązania między dystrybutorem, a sprzedawcą
3. Jak nie dać się oszukać we własnym domu? Nieuczciwe praktyki sprzedawców energii (film)
4. Jak skontaktować się z TAURON? Możliwe kanały komunikacji
Warsztaty prowadzone są przez 4 prelegentów, trwają około 1,5 godziny.
 
01 Kwi

Konkurs Ofert!

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

I. Priorytety dotyczące zadań:

Organizacja zajęć uzupełniających ofertę Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie.

Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

  • organizacja atrakcyjnych form warsztatowych dla osób starszych;
  • organizacja spotkań międzypokoleniowych;
  • zapewnienie dostępu do działań kulturalnych osobom starszym;
  • działania skierowane m.in. do osób przebywających w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie, których treść, jakość i forma będą skonsultowane z kierownictwem jednostki.

Wymogi dotyczące realizacji zadania:

  • podpisanie listu intencyjnego z Dziennym Domem Pomocy w Mikołowie – jeśli dotyczy;
  • zapewnienie niezbędnej obsługi osobowej do realizacji zadania;
  • uczestnikami zadania mogą być wyłącznie mieszkańcy Gminy Mikołów;
  • zadanie musi objąć swoim zasięgiem min. 30 osób.

II. Wysokość środków publicznych zaplanowanych na dofinansowanie zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r., wynosi: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) zgodnie z uchwałą budżetową na 2016 r. Burmistrz Mikołowa zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania w zakresie wynikającym z uchwalonego budżetu.

Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/27

BIP: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/7600