Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert 2016

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie pomocy społecznej i działalności charytatywnej. Priorytety dotyczące zadań: Łagodzenie skutków ubóstwa poprzez pomoc najbardziej zagrożonym grupom społecznym o charakterze uzupełniającym do zadań realizowanych przez instytucje pomocy społecznej. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i […]

Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert 2016

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. I.           Priorytety dotyczące zadań: Organizacja zajęć w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Głównym celem konkursu jest wybór oferty organizacji najatrakcyjniejszego cyklu zajęć w zakresie: kultury […]

Bez kategorii

Program współpracy na 2017 roku – rozpoczęcie prac

Posted on

W związku z zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 894/209/2016 z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie przygotowania projektu Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017, zapraszamy do udziału w pracach grupy roboczej.  Zapraszamy na spotkania grupy roboczej  odbywające się w 2 terminach (ze względu na okres […]

Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji. Priorytety dotyczące zadań: ZADANIE 1: Profilaktyka uniwersalna – „Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół w Mikołowie” 1.Szczegółowe działania realizowane w ramach […]

Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji. I.  Priorytety dotyczące zadań: Organizacja Dnia Seniora 30 września 2016 r. w Mikołowie . a.  Szczegółowe działania realizowane w […]