Bez kategorii

Bo pomysły są od tego… aby realizować je na całego!

Posted on

Zapraszamy do akcji Masz Głos oraz na ogólnodostępne szkolenia w Katowicach Szanowni Państwo, Rozpoczynając nabór do kolejnej edycji akcji Masz Głos pragniemy serdecznie zaprosić organizacje pozarządowe, grupy wolontariuszy i nieformalne grupy mieszkańców i mieszkanek do wspólnego działania na rzecz najbliższego otoczenia. Zapraszamy również na bezpłatne szkolenia w Katowicach – aby wziąć w nich udział, nie […]

Bez kategorii

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów ofert, umów i sprawozdań

Posted on

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 19 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300), zachęcamy do zapoznania się z jego treścią: http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html

Bez kategorii

Odwołanie konkursu

Posted on

Informujemy, iż z dniem 8 sierpnia 2016 został odwołany konkurs na realizację zadań publicznych w obszarze wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej. Odwołanie konkursu.pdf