30 Wrz

Europa dla obywateli

Punkt Kontaktowy „Europa dla obywateli” serdecznie zaprasza do udziału w seminarium pt. „Działaj skutecznie, połącz siły” na temat projektów współpracy organizacji pozarządowych i samorządu. Seminarium odbędzie się 6 października w Warszawie.

Głównym celem wydarzenia jest zachęcenie polskich samorządów i organizacji pozarządowych do współpracy międzysektorowej z naciskiem na organizowanie międzynarodowych projektów, których autorzy mogą starać się o dofinansowanie z programu „Europa dla obywateli”. Dodatkowo podczas tego wydarzenia uczestnicy będą mogli zadać pytania ekspertom i praktykom podczas dyskusji panelowej, zapoznają się z podstawowymi zasadami ubiegania się o dofinansowanie w programie „Europa dla obywateli” oraz będą mieli okazję porozmawiać z beneficjentami programu.

Rejestracja uczestników poprzez formularz dostępny tutaj: http://europadlaobywateli.pl/szkolenie/seminarium-warszawa/

27 Wrz

Trwa nabór w Konkursie Grantowym RS 2016!

Czas na projekt dla młodych, otwartych osób! Na organizacje z małych miejscowości i wsi czekają dotacje do 8 500 zł na projekty skierowane do młodzieży.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój u młodych ludzi umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu.

O dotacje do 8 500 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 lutego 2017 r. i trwające nie dłużej niż do 31 sierpnia 2017 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

Termin składania wniosków upływa 25 października 2016 roku o godzinie 12.00.

Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a prowadzi go Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży. Informacje o konkursie i dostęp do formularza aplikacyjnego czekają na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

23 Wrz

Certyfikat dla Gminy Mikołów

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Mikołów otrzymała Certyfikat za zaangażowanie z w organizację przedsięwzięć pod szyldem XVI edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Duża grupa mikołowskiej młodzieży otrzymała również imienne dyplomy za udział w konkursie plastyczno-literackim pn. „Pod dobrą opieką”.

GRATULUJEMY!

160923083906_0001

22 Wrz

XIII Mikołowska Powiatowa Kampania Społeczna „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC” zrealizowana.

XIII Mikołowska Powiatowa Kampania Społeczna „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC” zrealizowana.

W ślad za komunikatem z dnia 05.09.2016 r., w którym poinformowaliśmy, że w dniu  3 września br. SPARTAKIADĄ ABSTYNENCKĄ rozpoczęliśmy XIII Kampanię, informujemy, że w dniu 13 września br. na Rynku w Mikołowie oraz w szkołach powiatu mikołowskiego i w Zabrzu odbył się finał XIII Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej pt.: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK”.

Read More

22 Wrz

SESJA WYJAZDOWA XVII REGIONALNEJ EDYCJI POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW W MIKOŁOWIE DO PARLAMENTU RP W WARSZAWIE ZREALIZOWANA.

SESJA WYJAZDOWA XVII REGIONALNEJ EDYCJI

POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW W MIKOŁOWIE

DO PARLAMENTU RP W WARSZAWIE ZREALIZOWANA.

W dniu 19 września br. (poniedziałek) w Gmachu Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się Sesja Wyjazdowa XVII Regionalnej Edycji Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie.

Read More

01 Wrz

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Projekt
Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

Konsultacje

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 952/267/2016 z dnia 30.08.2016 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2017.

Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń

Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać do 19 września 2016 roku pocztą elektroniczną: ngo@mikolow.eu lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów):

Urząd Miasta Mikołów
Wydział Spraw Społecznych
Rynek 16
43-190 Mikołów
(z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy 2017”)

 Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

 Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Informacje na temat projektu Programu są dostępne na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu  oraz www.ngo.mikolow.eu

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych UM Mikołów, Rynek 16, pokój numer 33, lub pod numerem telefonu (32) 32 48 461.

Załączniki:

 konsultacje społeczne NGO_internet