Bez kategorii

Konferencja RDPP „Razem Zmieniajmy Otoczenie”

Posted on

Przekazujemy zaproszenie na konferencję  Rad Działalności Pożytku Publicznego z woj. śląskiego „RAZEM ZMIENIAJMY OTOCZENIE”, która odbędzie się 20 grudnia br. o godz.10.00 w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Twórczego Rozwoju w Sosnowcu. 20-12-2016-program  

Bez kategorii

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWYCH W 2017 R.

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2017 r. Członkami komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […]

Bez kategorii

Członkowie Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz absolwenci Szkoły Liderów na Malcie!

Posted on

Mariusz Wierzgoń i Patrycja Bojdoł, członkowie Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz absolwenci Szkoły Liderów, dzięki życzliwości Starostwa Powiatowego w Mikołowie mieli możliwość reprezentować Polskę podczas międzynarodowego spotkania  zorganizowanego w listopadzie na Malcie w miejscowości Bugibba. Projekt pod tytułem „Colours of the wind” odbywał się w ramach programu Erasmus+  i miał na celu wymianę informacji oraz […]