Bez kategorii

Luty z MKS FRAKTAL

Posted on

Luty miesiącem szalonych karnawałowych imprez w MKS Fraktal. Jak co roku karnawał w Fraczku to niesamowite taneczne imprezy z mnóstwem dobrej muzyki. Ruszamy już 4 lutego z Taneczną Sobotą, za konsoletą nikt inny jak świetnie Wam znany DJ MELLOW. U nas każdy weekend to okazja do zabawy, tak więc  11 lutego wraz z DJ ZORKA […]

Bez kategorii

Wyniki konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”

Posted on

Zarząd Województwa Śląskiego na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2017 r. rozstrzygnął konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”. Zwycięskimi gminami, które uznano za najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim oraz najaktywniej wspierające i współpracujące z podmiotami ekonomii społecznej w roku 2016 zostały: – Częstochowa, która zajęła I miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 73,00 punkty, – Zabrze, które zajęło II miejsce w Konkursie, otrzymując średnią […]

Bez kategorii

Komisje konkursowe

Posted on

Zapraszamy do zapoznania się z Listą przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych: Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 8.12.2016 r., po zapoznaniu się z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta, udostępnia się Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań […]

Bez kategorii

MKS Fraktal zaprasza w styczniu!

Posted on

Wraz z nowym rokiem Fraktal startuje z… sceną pełną artystów! 14 stycznia  DJ ZORKA zapewni nam dawkę tanecznych przebojów. Na imprezę z cyklu 60’80’90’More zapraszamy wraz z DJ „na zastępstwie” już 21 stycznia. Swoją obecnością zaszyci nas 22 stycznia niepowtarzalna gwiazda internetu – Wojtek Szumański, twórczość młodego artysty skupia się przede wszystkim na humorystycznych tekstach […]

Bez kategorii

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów

Posted on

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY. Głównym przesłaniem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu. Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami […]

Bez kategorii

Otwarte konkursy ofert na 2017 rok

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinach: 1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym bip: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8701 generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/34 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego bip: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8749 generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/35 3. promocji i organizacji wolontariatu bip: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8750 generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/36 4. ratownictwa i ochrony ludności […]

Bez kategorii

PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU DLA MŁODZIEŻY

Posted on

Szkolenie:  „PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU DLA MŁODZIEŻY”. Podczas szkoleń poruszana będzie również problematyka przeciwdziałania narkomanii, w tym dopalaczom. Realizator szkolenia: instruktor do spraw pracy ze sprzedawcami napojów alkoholowych, Konsultant ds. profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień. Miejsce:   Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie, Konstytucji 3 Maja […]