23 Sty

Luty z MKS FRAKTAL

Luty miesiącem szalonych karnawałowych imprez w MKS Fraktal. Jak co roku karnawał w Fraczku to niesamowite taneczne imprezy z mnóstwem dobrej muzyki. Ruszamy już 4 lutego z Taneczną Sobotą, za konsoletą nikt inny jak świetnie Wam znany DJ MELLOW. U nas każdy weekend to okazja do zabawy, tak więc  11 lutego wraz z DJ ZORKA umilamy sobie sobotni wieczór. Idąc tym tropem zapewnimy atrakcje także na 18 lutego – DJ SCANTY za konsoletą to podstawa tej Tanecznej Soboty. A już 18 lutego pachnąca pączkami, oblana lukrem i nadziana… rewelacyjną muzyką impreza z okazji Tłustego Czwartku – oj będzie grubo – dosłownie! Nie zapominamy o kolejnej sobotniej imprezie 25 lutego, tym razem za konsoletą Wasz ulubiony DJ „NA ZASTĘPSTWIE”. No i żeby tradycji (a raczej okazji) stało się za dość obchodzimy ŚLEDZIKA. Nie zabraknie na niej karaoke, Rockowego after party i oczywiście konkursu na najlepszego śledzia. Serdecznie zapraszamy!

4.02 – Klub Fraktal – Taneczna Sobota DJ Mellow  – start: 21:00 – wjazd FREE

11.02 – Klub Fraktal – Taneczna Sobota DJ Zorka  – start: 21:00 – wjazd FREE

18.02 – Klub Fraktal – Taneczna Sobota DJ Scanty  – start: 21:00 – wjazd FREE

23.02 – Klub Fraktal – Tłusty Czwartek  –DJ Zorka –  start: 21:00 – wjazd FREE

25.02 – Klub Fraktal – Taneczna Sobota DJ „NA ZASTĘPSTWIE”  – start: 20:00 – wjazd FREE

28.02 – Klub Fraktal – Śledzik – start: 21:00 – wjazd FREE

19 Sty

Wyniki konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”

Zarząd Województwa Śląskiego na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2017 r. rozstrzygnął konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”. Zwycięskimi gminami, które uznano za najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim oraz najaktywniej wspierające i współpracujące z podmiotami ekonomii społecznej w roku 2016 zostały:

Częstochowa, która zajęła I miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 73,00 punkty,

Zabrze, które zajęło II miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 67,00 punktów,

Mikołów, który zajął III miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 62,86 punktu.

Gminy Częstochowa, Zabrze i Mikołów
otrzymują tytuł „Gminy przyjaznej ekonomii społecznej 2016”!

12 Sty

Komisje konkursowe

Zapraszamy do zapoznania się z Listą przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych:

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 8.12.2016 r., po zapoznaniu się z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta, udostępnia się Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.)

 1. Iwona Kurdziel-Drzewiecka – Mikołowskie Towarzystwo Historyczne, 43-190 Mikołów, Karola Miarki 15;
 2. Irena Bondel – Stowarzyszenie Uśmiech, 43-190, Rybickiego 21;
 1. Bożena Niedzielska – Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków 43-190, ul. Kasztanowa 3

 

Komisje pracują zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

 

 

11 Sty

MKS Fraktal zaprasza w styczniu!

Wraz z nowym rokiem Fraktal startuje z… sceną pełną artystów! 14 stycznia  DJ ZORKA zapewni nam dawkę tanecznych przebojów. Na imprezę z cyklu 60’80’90’More zapraszamy wraz z DJ „na zastępstwie” już 21 stycznia. Swoją obecnością zaszyci nas 22 stycznia niepowtarzalna gwiazda internetu – Wojtek Szumański, twórczość młodego artysty skupia się przede wszystkim na humorystycznych tekstach i łatwo wpadającej w ucho muzyce. Nie obejdzie się bez dawki niesamowitego humoru w wykonaniu Kabaretu 44-200, który Fraczkową scenę opanuje już 26 stycznia. Podążając w rytmie najlepszej muzyki zza konsolety DJ Scanty (28 styczeń) zmierzamy do ostatniego już w styczniu koncertu Guantanamo Party Program – dzięki któremu nasz rok rozpocznie się naprawdę emocjonująco. Serdecznie zapraszamy!

14.01   Taneczna Sobota – DJ Zorka – Klub Fraktal – wjazd FREE – start: 21:00

21.01   60’80’90’More Impreza KLUB Fraktal – DJ „na zastępstwie” – wjazd FREE – start: 21:00

22.01   Koncert Wojtek Szumański – Klub Fraktal – bilety przedsprzedaż: 10,00 PLN/ w dniu koncertu: 15,00 PLN; start: 20:00

26.01   Kabaret 44-200 – Klub Fraktal – bilety przedsprzedaż: 10,00 PLN/ w dniu koncertu: 15,00 PLN; start: 20:00

28.01   Taneczna sobota -DJ Scanty- Klub Fraktal – wjazd FREE – start: 21:00

29.01   Koncert Guantanamo Party Program – Klub Fraktal

Pozdrawiam
Patrycja Gaschi
tel. 884 71 71 71

10 Sty

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów

floriany_do_papeterii

Serdecznie zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów – FLORIANY. Głównym przesłaniem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu.

Konkurs adresowany jest głównie do ochotniczych straży pożarnych, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania.

Wydarzeniu towarzyszyć będą warsztaty, szkolenia, panele dyskusyjne i konferencje.


Pomysłodawcą i organizatorem corocznego Konkursu FLORIANY jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak”.

Szczegóły:  http://www.floriany.pl/

10 Sty

Otwarte konkursy ofert na 2017 rok

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinach:

1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

bip: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8701
generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/34

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

bip: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8749
generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/35

3. promocji i organizacji wolontariatu

bip: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8750
generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/36

4. ratownictwa i ochrony ludności

bip: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8751
generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/37

5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

bip: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8752
generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/38

6. ochrony i promocji zdrowia

bip: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8753
generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/39

Wydział Spraw Społecznych będzie udzielać informacji
dotyczących składanych ofert i spełnienia wymogów formalnych
określonych w niniejszym ogłoszeniu do dnia składania ofert
oraz po rozstrzygnięciu konkursu pod numerem telefonu:
32 32 48 461 oraz mailowo: ngo@mikolow.eu

09 Sty

PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU DLA MŁODZIEŻY

Szkolenie:

 „PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PROBLEMATYKI OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI ALKOHOLU DLA MŁODZIEŻY”.

Podczas szkoleń poruszana będzie również problematyka przeciwdziałania narkomanii, w tym dopalaczom.

Realizator szkolenia: instruktor do spraw pracy ze sprzedawcami napojów alkoholowych, Konsultant ds. profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień.

Miejsce:   Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie,

 1. Konstytucji 3 Maja 38 (obok basenu), telefon 32/22 66 550

Termin realizacji ROK 2017:           CZWARTKI jak niżej:

 •                                                            styczeń:           20
 •                                                            luty:                 23
 •                                                            marzec:           24
 •                                                            kwiecień:         13
 •                                                            maj:                 18
 •                                                            czerwiec:           9
 •                                                            sierpień:          11
 •                                                            wrzesień:         14
 •                                                            październik:    20
 •                                                            listopad:          24
 •                                                            grudzień:         15

Początek godz. 1430

Do udziału w szkoleniu zapraszamy właścicieli sklepów, restauracji, pubów, barów oraz sprzedawców napojów alkoholowych. Wydajemy zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu szkolenia.

Telefon: 32/226 65 50, kom. 507 730 984.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie.

Szkolenia prowadzone przez n/Stowarzyszenie od kilkunastu lat, wpisują się w realizowaną przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy „POWROCIE” Mikołowską Powiatową Kampanię Społeczną „Ograniczanie dostępności alkoholu, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych osobom niepełnoletnim” (kolejne odsłony), a w konsekwencji działania profilaktyczne adresowane do dorosłych i młodzieży, tym samym szeroko rozumiane działania na rzecz ochrony zdrowia.