Bez kategorii

Ogólnopolski Konkurs

Posted on

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje pomocy społecznej do aplikowania na dwa ogólnopolskie konkursy realizowane w formule inkubator i dotacje, do których prowadzi obecnie nabór. W konkursie „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia” (www.sieciwsparcia.pl) szuka nowatorskich pomysłów dotyczących poprawy jakości życia zależnych osób starszych i ich rodzinnych opiekunów. Natomiast konkurs „Seniorzy w akcji” (www.seniorzywakcji.pl) skierowany jest do osób 60+, które w oparciu o swoje pasje, chcą […]

Bez kategorii

Rozstrzygnięcie konkursu

Posted on

Rozstrzygnięcie konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie: promocja i organizacja wolontariatu w 2017 r. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa. Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 10.02.2017 r. o godz. 14:00.   Dotacje udzielone w wyniku konkursu (9 120,00 zł): […]

Bez kategorii

Rozstrzygnięcie konkursu

Posted on

Rozstrzygnięcie konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie: ratownictwa i ochrony ludności w 2017 r. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa. Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 10.02.2017 r.  o godz. 14:00. Dotacje udzielone w wyniku konkursu (20 000,00 zł): Lp […]

Bez kategorii

Rozstrzygnięcie konkursu

Posted on

Rozstrzygnięcie konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa. Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 10.02.2017 r.  o godz. 14.00. Dotacje udzielone w wyniku konkursu […]

Bez kategorii

Rozstrzygnięcie konkursu

Posted on

Rozstrzygnięcie konkursu Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 r. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa. Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 24.01.2017 r. o godz. 15.30. Dotacje udzielone w wyniku konkursu (170 000,00 […]

Bez kategorii

Komunikat Stowarzyszenia K.A. Powrót

Posted on

Informujemy, że w ramach wykonywanego w roku bieżącym zadania publicznego: „Organizowanie  i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym dyskotek ph. „Potrafię bawić się bez używek” w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu K. A. […]

Bez kategorii

Komunikat Stowarzyszeniu K. A. „POWRÓT”

Posted on

Informujemy, że w ramach wykonywanego w roku bieżącym zadania publicznego: „Organizowanie  i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym dyskotek ph. „Potrafię bawić się bez używek” w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu K. A. […]

Bez kategorii

Koncert charytatywny 12 luty – MKS Fraktal

Posted on

Koncert charytatywny dla Wojtka. Wojtek w sierpniu 2014 r. miał poważny wypadek, lekarze stwierdzili u niego: pourazowe stłuczenia krwotoczne mózgu, obrzęk mózgu, złamanie wyrostka stawowego i kręgu C3, pęknięcie żebra, odma opłucnowa prawostronna, stłuczenie płuca, ostra niewydolność oddechowa, śpiączka mózgowa, zapalenie płuc, sepsa, zaburzenia wodno-elektrolitowe, krwiak śródmięśniowy uda lewego. W chwili obecnej Wojtek ma sparaliżowaną […]