Bez kategorii

Przygotujmy wspólnie roczny Program współpracy

Posted on

Kolejny raz mamy przyjemność zaprosić Państwa do opracowywania Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dokument ten jest niezwykle istotny zarówno dla organizacji pozarządowych jak i dla urzędu. Stanowi on swoisty punkt odniesienia, jak również wytycza kierunki działania na nadchodzący rok kalendarzowy. Obecnie realizowany Program współpracy Gminy Mikołów […]

Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Cel konkursu: Wsparcie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r. Zadania przewidziane do dofinansowania: Organizowanie dla mieszkańców Gminy Mikołów działań kulturalnych o charakterze […]

Bez kategorii

Inicjatywa Lokalna w Mikołowie

Posted on

Trwa nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami ma na celu realizację zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej określonego w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Przygotowaliśmy broszurę informacyjną, w której znajdą Państwo informacje dotyczące etapów realizacji inicjatywy lokalnej, warunków udziału oraz szczegółów dotyczących formy składania wniosków. Zapraszamy […]

Bez kategorii

Szansa i nowe wyzwania dla mieszkańców powiatu mikołowskiego!

Posted on

Zapraszamy mieszkańców powiatu mikołowskiego do udziału w projekcie pn.: „MOC-NGO – Silne organizacje, kompetentni liderzy i wolontariusze w podregionie tyskim”. Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych wolontariatem i członków organizacji pozarządowych. Aktualnie trwa rekrutacja do: Akademii Rozwoju Liderów NGO działających na terenie podregionu tyskiego, w ramach której zaplanowano cykl szkoleń. Pozwoli on zaspokoić podstawowe potrzeby […]

Bez kategorii

WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI

Posted on

WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI  powstał z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz o osobach narażonych na stereotypizację. Celem projektu jest wybór i wsparcie w procesie inkubacji 32 innowacyjnych pomysłów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów grupy osób 50+, młodych bez doświadczenia zawodowego oraz osób niepełnosprawnych. W projekcie wspierane są nowatorskie pomysły i rozwiązania, które […]

Bez kategorii

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU!

Posted on

Jeśli jesteś zainteresowany podniesieniem swoich kompetencji cyfrowych, chcesz się nauczyć jak dobrze obsłużyć komputer, brakuje ci wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu już dziś zapisz się na bezpłatne szkolenie organizowane przez Urząd Miasta Mikołów. Jeśli macie pytania, prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych, tel. 32 32 48 462, 32 32 48 464 bądź wypełnienie […]

Bez kategorii

Letnie Granie

Posted on

Zapraszamy w każdy wakacyjny piątek na Mikołowski Rynek. Inicjatywa wspierania młodych utalentowanych zespołów z Mikołowa i okolic jest bliska misji i wizji Stowarzyszenia Mikołowskiego Klubu Studenckiego Fraktal, dlatego wspólnie z partnerem: Mikołów – ogród życia i agencją Cam Media Group już trzeci raz organizuje wakacyjny cykl imprez kulturalno-społecznych pod nazwą „Letnie Granie” na rynku w […]