26 Lip

Przygotujmy wspólnie roczny Program współpracy

Kolejny raz mamy przyjemność zaprosić Państwa do opracowywania Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dokument ten jest niezwykle istotny zarówno dla organizacji pozarządowych jak i dla urzędu. Stanowi on swoisty punkt odniesienia, jak również wytycza kierunki działania na nadchodzący rok kalendarzowy.

Obecnie realizowany Program współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2017 został uchwalony przez Radę Miejską Mikołowa 22 listopada 2016 r. Zachęcam do zapoznania się z jego treścią przed spotkaniem. Podczas prac grupy roboczej będzie można wnieść wszelkie uwagi i sugestie, które powinny zostać uwzględnione w programie na rok 2018.

Zostały zaplanowane 2 terminy spotkań:

 • 09.08.2017 r. o godz. 16:30 w Domku Parkowym, 
 • 23.08.2017 r. o godz. 16:30 w Domku Parkowym.

Będziemy na nich wspólnie wypracowywać rozwiązania, które zaowocują efektywną współpracą w nadchodzącym 2018 roku.

Pragnę podkreślić, że Państwa uwagi w znaczący sposób przyczynią się do przygotowania
i realizacji przyszłorocznego Programu. W załączniku przesyłam formularz do zgłaszania uwag. Dokument można przesyłać do 15.09.2017 r. na adres e-mail: ngo@mikolow.eu wpisując w tytule: „Konsultacje Programu współpracy 2018” bądź na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów z dopiskiem „Konsultacje społeczne Programu współpracy 2018”.

Zachęcam również do skorzystania z możliwości informowania gminy o planowanych i realizowanych działaniach oraz o potrzebach na przyszły rok kalendarzowy, składając odpowiednie pismo do Urzędu Miasta Mikołów do dnia 31 lipca. Dokument można przesyłać na adres e-mail: ngo@mikolow.eu wpisując w tytule: „Planowane i realizowane działania społeczne 2018” bądź na adres Urzędu Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów z dopiskiem „Planowane i realizowane działania społeczne 2018”.

Załączniki:

19 Lip

Otwarty konkurs ofert

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Cel konkursu: Wsparcie działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r.

Zadania przewidziane do dofinansowania:

 1. Organizowanie dla mieszkańców Gminy Mikołów działań kulturalnych o charakterze regionalnym, lokalnym i środowiskowym;
 2. Organizacja III Mikołowskiego Dnia Seniora
 3. Kultywowanie tradycji regionalnych, dbałość o upowszechnianie oraz zachowanie pamiątek lokalnej historii;
 4. Inne inicjatywy kulturalne.

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę 50 000,00 zł

generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/50
bip: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/9498

Wydział Spraw Społecznych będzie udzielać informacji
dotyczących składanych ofert i spełnienia wymogów formalnych
określonych w niniejszym ogłoszeniu do dnia składania ofert
oraz po rozstrzygnięciu konkursu pod numerem telefonu:
32 32 48 461 oraz mailowo: ngo@mikolow.eu

14 Lip

Inicjatywa Lokalna w Mikołowie

Trwa nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami ma na celu realizację zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej określonego w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przygotowaliśmy broszurę informacyjną, w której znajdą Państwo informacje dotyczące etapów realizacji inicjatywy lokalnej, warunków udziału oraz szczegółów dotyczących formy składania wniosków.

Zapraszamy również na stronę internetową http://www.mikolow.eu. W zakładce Inicjatywa Lokalna znajdziecie Państwo pliki do pobrania takie jak: Regulamin Inicjatywy Lokalnej, Zarządzenie Burmistrza Mikołowa z 20.06.2017r., Wniosek o realizację zadania publicznego, Wzór sprawozdania z realizacji zadania, Uchwałę dot. Inicjatywy Lokalnej.

Jeśli macie Państwo pytania, wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych, tel. 323248467, 323248462 lub mail: sprawy.spoleczne@mikolow.eu.

Inicjatywa Lokalna Mikołów – Broszura do pobrania

 

14 Lip

Szansa i nowe wyzwania dla mieszkańców powiatu mikołowskiego!

Zapraszamy mieszkańców powiatu mikołowskiego do udziału w projekcie pn.: „MOC-NGO – Silne organizacje, kompetentni liderzy i wolontariusze w podregionie tyskim”. Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych wolontariatem i członków organizacji pozarządowych.

Aktualnie trwa rekrutacja do:

 1. Akademii Rozwoju Liderów NGO działających na terenie podregionu tyskiego, w ramach której zaplanowano cykl szkoleń. Pozwoli on zaspokoić podstawowe potrzeby liderów organizacji pozarządowych i przełoży się na jakość funkcjonowania organizacji, a przede wszystkim na jej rozwój.

Tematyka i terminy zjazdów:

1 Warsztat kompetencji menadżerskich
(16 godzin wyjazdowy)
19-20.08.2017
2 Źródła finansowania działalności organizacji oraz zarządzanie finansami organizacji – fundraising projektowy i pozaprojektowy
(16 godzin)
16-17.09.2017
3 Zarządzanie zespołem i projektem
(16 godzin)
23-24.09.2017
4 Wykorzystanie narzędzi informatycznych w promocji i w zarządzaniu organizacją
(16 godzin)
21-22.10.2017

 

 1. Warsztaty umiejętności społecznych dla wolontariuszy to cykl spotkań zwiększających umiejętności i kompetencje osób wiązanych z organizacjami, a także tych, które chcą rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem. Zapraszamy do udziału studentów, uczniów szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16-30 lat. Zakwalifikowani uczestnicy mają do wyboru 2 alternatywne ścieżki rozwoju w zależności od zainteresowań i predyspozycji:

MODUŁ I: Menażer projektów – fundraiser

Nazwa szkolenia Termin szkolenia Ilość godzin
1. Trening umiejętności społecznych dla młodych menażerów 14 – 15.10.2017
szkolenie wyjazdowe
weekendowe
16 godzin
2. Metodologia pisania projektów 4.11.2017
szkolenia stacjonarne
8 godzin
3.  Źródła finansowania działalności organizacji – fundraising 5.11.2017
Szkolenia stacjonarne
8 godzin
4. Zarządzanie projektem 18.11. 2017
szkolenia stacjonarne
8 godzin


MODUŁ II : Specjalista ds. promocji

Nazwa szkolenia Termin szkolenia Ilość godzin
1. Warsztat kompetencji społecznych i wystąpień publicznych 21-22.10.2017
szkolenie wyjazdowe weekendowe
16 godzin
2. Narzędzia i działania public relations 18.11.2017
Szkolenia stacjonarne
8 godzin
3. Promocja w mediach społecznościowych 19.11.2017
Szkolenia stacjonarne
8 godzin
4. Wykorzystanie narzędzi informatycznych oraz tworzenie filmów w promocji organizacji 16.12.2017
Szkolenia stacjonarne
8 godzin

 
Ponadto, każdy uczestnik zakwalifikowany do projektu będzie miał możliwość opracowania swojego mikroprojektu, z wybraną przez siebie organizacją pozarządową. Najlepsze 5 projektów otrzyma dofinansowanie w kwocie 1000 zł!

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać:

Centrum Społecznego Rozwoju
Jana Pawła II 1/2
43-190 Mikołów
Tel.: 32 444 64 53
e-mail: biuro@csr.biz.pl
www.csr.biz.pl

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Projekt dofinansowany ze środków krajowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – konkurs FIO 2017

Formularz zgłoszeniowy: <<KLIK>>

13 Lip

WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI

WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI  powstał z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz o osobach narażonych na stereotypizację. Celem projektu jest wybór i wsparcie w procesie inkubacji 32 innowacyjnych pomysłów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów grupy osób 50+, młodych bez doświadczenia zawodowego oraz osób niepełnosprawnych.

W projekcie wspierane są nowatorskie pomysły i rozwiązania, które przyczynią się wypracowania szybszych, tańszych i bardziej wydajnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

Rezultatem projektu będzie wypracowanie  i przetestowanie w skali mikro 32 innowacyjnych rozwiązań oraz wybór 4 najlepszych innowacji, które zostaną upowszechnione oraz wdrożone na szerszą skalę.

Szczegóły: http://rynekpracy.wiosna.org.pl/

Załączniki:

 

11 Lip

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO PROJEKTU!

Jeśli jesteś zainteresowany podniesieniem swoich kompetencji cyfrowych, chcesz się nauczyć jak dobrze obsłużyć komputer, brakuje ci wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu już dziś zapisz się na bezpłatne szkolenie organizowane przez Urząd Miasta Mikołów.

Jeśli macie pytania, prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych, tel. 32 32 48 462, 32 32 48 464 bądź wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i złożenie go w pokoju 33 Urzędu Miasta

Załączniki:

 

11 Lip

Letnie Granie

Zapraszamy w każdy wakacyjny piątek na Mikołowski Rynek.

Inicjatywa wspierania młodych utalentowanych zespołów z Mikołowa i okolic jest bliska misji i wizji Stowarzyszenia Mikołowskiego Klubu Studenckiego Fraktal, dlatego wspólnie z partnerem: Mikołów – ogród życia i agencją Cam Media Group już trzeci raz organizuje wakacyjny cykl imprez kulturalno-społecznych pod nazwą „Letnie Granie” na rynku w Mikołowie.

Patroni medialni tegorocznej edycji:

 • Gazeta Mikołowska,
 • TVS
 • FabrykaZespolow.pl
 • mojMikolow.pl
 • NetFan.pl
 • Muzol.com.pl
 • studentnews.pl
 • All Stars grill&pub
 • Band.pl

Rozkład jazdy lipiec:

14.07 – WOJTEK JUSTYNA TREEOH!

Wojtek Justyna TreeOh! To Jazz na funkowym gruncie, czyli dynamiczne połączenie nowoczesnych jazzowych nurtów i funkowego groove’u w wykonaniu międzynarodowego zespołu z Holandii. Instrumentaliści grają ekspresyjne kompozycje swego lidera o porywającej rytmice i intrygujących melodiach, od lat koncertują w różnych częściach Europy.

Podczas tegorocznej letniej trasy koncertowej z zespołem jako gość specjalny wystąpi Poliana Vieira, soulowa wokalistka z Portugalii. W jej wielobarwnej muzyce słychać elementy R’n’B, portugalskiego fado i muzyki world charakterystycznej dla Wysp Zielonego Przylądka, skąd wywodzą się jej korzenie.

Wojtek Justyna TreeOh! i Poliana Vieira zaprezentują się w Polsce w specjalnie przygotowanym programie, na który złożą się kompozycje Wojtka, utwory napisane wspólnie z Polianą oraz jej autorskie piosenki. Ich koncerty nasycone pełną temperamentu muzyką, wzbogaconą żywiołowymi improwizacjami i wartkim dialogiem muzycznym, dostarczą niezwykłych wrażeń. Spontaniczna interakcja zespołu i wokalistki i otwarty kontakt artystów z publicznością nadają niepowtarzalny klimat ich występom, które na długo pozostają w pamięci.

21.07 – KATOLIKA FRONT

KATOLIKA FRONT to grupa o mocnym, gitarowym i pełnym pasji, rockowym graniu z pozytywnym przesłaniem…bez indoktrynacji.

W czasie swojej działalności dała się poznać ogólnopolskiej publiczności na najbardziej prestiżowych festiwalach i koncertach muzyki z przesłaniem chrześcijańskim ( m.in. na Song Of Song’s Festiwal, na Festiwalu Stróżów Poranka, Stabat Mater, Nadzieja, na Spotkaniach Młodych w Wołczynie, Dębowcu, Kodniu… itd. ), ale nie tylko.

Na wszystkiego tego typu imprezach grupa występowała jako zaproszony gość, co świadczy o prestiżu, jakim KATOLIKA FRONT cieszy się na TYM muzycznym rynku. Pod koniec 2009r. na rynku ukazała się płyta KATOLIKI FRONT ”underKATOground”

Na albumie znalazło się kilkanaście gitarowych utworów podlanych nowofalowo-punkowym sosem.

W 2012 roku zespół zawiesił działalność….by wrócić w czerwcu 2017.

Po pięciu latach ciszy 15 czerwca tego roku zagrał świetnie przyjęty koncert w Katowicach, na którym pojawiła się liczna publiczność, w tym spora załoga fanów zespołu.

Grzegorz Bociański – założyciel zespołu, lider, autor tekstów i muzyki oraz główny vocalista grupy.
Jacek Przydryga – gitary, chóry, kompozycje.
Krzysztof Stasiak – bass, klawiory, producent i realizator dźwięku.
Zygmunt Koperczak – perkusja.

KATOLIKĘ FRONT na koncertach oraz w studiu grą na gitarach i perkusji wspomaga MATEUSZ STASIAK.

28.07 – ORKIESTRA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH

Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach to 44 lata tradycji, ponad 4000 koncertów w całym kraju, w repertuarze m.in. utwory koncertowe, transkrypcje muzyki symfonicznej, a także liczne opracowania standardów muzyki rozrywkowej.

STARTUJEMY O 19:30 na Mikołowskim Rynku