03 Sie

Komunikat Stowarzyszenia KA Powrót

Trwają przygotowania mające na celu zorganizowanie w dniach 2 i 12 września br. w Mikołowie XIV Mikołowskiej Powiatowej Kampanii Społecznej pt.: „ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK”.

  • 12 wrzesień (wtorek) – FINAŁ w Mikołowie (Rynek i Szkoły, podsumowujące dotychczasowe działania na rzecz profilaktyki. Przesłanie do działań profilaktycznych w nowym roku szkolnym. Łączność z pozostałymi GMINAMI POWIATU MIKOŁOWSKIEGO i MIASTEM ZABRZE (od godz. 1000 do godz. 1315).
  • 2 wrzesień (sobota) – boisko sportowe „ORLIK” i Stadion Miejski w Mikołowie, SPARTAKIADA ABSTYNENCKA w tym turniej piłki nożnej (godziny: 800 – 1300).

Zadanie realizuje m.in. założenia, cele Narodowego Programu Zdrowia (Dz. U. Z 2016 roku poz. 1492), w zakresie celu 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi oraz Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020. Aktualizacja 2015.

Read More