29 Wrz

Porozmawiajmy o sprawach ważnych

Rozmowy w Kawiarence to narzędzie tworzenia żywej sieci dialogu i współpracy dotyczącej ważnych spraw. Rozmowy odbywają się w oparciu o zasady i format spotkań opracowany przez The World Café, rosnący ogólnoświatowy ruch działający na rzecz ważnych rozmów wśród ludzi biznesu, instytucji rządowych i społeczności lokalnych na całym świecie.

Kawiarenka oparta jest na założeniu, że ludzie noszą w sobie wystarczająco dużo mądrości i kreatywności, żeby stawić czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Wystarczy tylko stworzyć odpowiedni kontekst i osiągnąć wystarczający stan skupienia, żeby zyskać dostęp do tych zasobów i wykorzystać je w najważniejszych sprawach.

Zapraszamy Państwa do udziału w jednej z trzech Kawiarenek obywatelskich, które odbędą się na terenie podregionu tyskiego. Dla Powiatu Mikołowskiego:  23 października 2017 r.  o godzinie 18:00 w Salwator Park (pl. Salwatorianów 1) w Mikołowie.

Prosimy o wybranie 2 tematów, o których chcielibyście porozmawiać z zaproszonymi przez nas ekspertami:

  1. Siła działań CSRowych w biznesie – jak wiele możemy zyskać – moderator: Anna Łomnicka
  2. O różnych punktach widzenia- czyli dlaczego wszyscy chcemy dobrze, a nie potrafimy się dogadać. JST – NGO i Biznes. moderator: Janusz Gorol
  3. Rozmowy „okrągłego stołu” w samorządzie na przykładzie rad pożytku publicznego – moderator: Marcin Stempniak
  4. Współpraca mieszkańców z jednostkami samorządu terytorialnego na przykładzie inicjatywy lokalnej – moderator: Michał Stokłosa
  5. Jakie korzyści każdej ze stron może dać współpraca NGO – Samorząd – Biznes – moderator: Piotr Cieluchowski

Wydarzenia na facebook:

Zapisy przyjmujemy do 19.10.2017 r.

  • Powiat Mikołowski: justyna.tomecka@gmail.com
29 Wrz

Konsultacje programu współpracy

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn, zm.).

Termin konsultacji określa się od dnia 29 września 2017 roku do dnia  13 października 2017 roku.

Ustala się wzór formularza zgłaszania opinii i uwag do projektu Programu współpracy stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie umieszczenia projektu Programu współpracy na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mikołów oraz na stronie internetowej Urzędu http://www.bip.mikolow.eu w zakładce „Konsultacje społeczne”, na stronie http://ngo.mikolow.eu w zakładce „Konsultacje społeczne”, oraz w Urzędzie Miasta Mikołów, Rynek 16. Wydział Spraw Społecznych (p.33) w godzinach pracy urzędu.

Opinie dotyczące projektu można zgłaszać w terminie określonym w §1 ust.3 w następujący sposób:

  1. pod adresem e-mail: ngo@mikolow.eu bądź
  2.  za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Miasta Mikołów, Wydział Spraw Społecznych, Rynek 16, 43‑190 Mikołów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy 2018”.

Załączniki:

20 Wrz

Harcerska Akcja Letnia

Harcerze z Hufca ZHP Ziemi Mikołowskiej, jak co roku, dwa tygodnie swoich wakacji spędzili na obozie harcerskim. Tym razem nie były to bliskie górzyste okolice, lecz same Mazury!

Obozowisko było położone tuż nad samym jeziorem Ruda Woda w miejscowości Małdyty Wilamowo. 207 uczestników stworzyło 5 podobozów nad którymi opiekę sprawowała 30. osobowa kadra. Codzienne zajęcia na lądzie, w wodzie, ogniska i gry terenowe sprawdzały nabyte umiejętności i uczyły nowych rzeczy. Nawet najmłodsi uczestnicy – zuchy, raźno hasały po okolicznych lasach, spały w namiotach i pływały łódkami – tak jak wszyscy harcerze! Zobaczyli nowe miejsca m.in. Malbork, czy Grunwald.

Jednak obóz to nie tylko zajęcia, to uczenie się tych umiejętności, które żaden komputer, tablet czy telewizor nam nie zapewni – przyjaźni, uśmiechu, współpracy, rozmowy, czyli wspólnie spędzonego czasu. Pogoda dopisała tylko w pierwszym tygodniu pobytu, w drugim niestety zajęciom towarzyszył deszcz, lecz i on nie pokrzyżował planów spędzania aktywnie czasu. Wrócili cali i zdrowi, pełni pozytywnej energii oraz nowych doświadczeń. Teraz czekamy na pierwsze biwaki i zbiórki harcerskie! Harcerskie wakacje są super!

Obóz Hufca ZHP Ziemi Mikołowskiej został współfinansowany z budżetu Gminy Mikołów.

20 Wrz

„ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK”

„ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK”

Kampanię zorganizowano z inicjatywy młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, działającego przy Stowarzyszeniu „POWRÓT”, przy silnym wsparciu Prezesa Tadeusza Rosy.

Pomysłodawcy aktywnie włączyli się w organizację tej masowej imprezy.

Zorganizowano kolejne przedsięwzięcie w dziedzinie nowoczesnej, kreatywnej profilaktyki aktywizującej młodych ludzi do kształtowania zachowań prozdrowotnych, adresowane jednocześnie do młodzieży i dorosłych, do różnych grup wiekowych i zawodowych, symbolicznie do CAŁYCH RODZIN.

Głównym jednak beneficjentem była młodzież (szóste i siódme klasy szkół podstawowych, klasy gimnazjalne i ponadpodstawowe). Podkreślamy aktywnie uczestnictwo młodzieży. Reprezentacje szkół z Mikołowa wystąpiły z programami artystycznymi interaktywnymi.

Read More