Bez kategorii

Porozmawiajmy o sprawach ważnych

Posted on

Rozmowy w Kawiarence to narzędzie tworzenia żywej sieci dialogu i współpracy dotyczącej ważnych spraw. Rozmowy odbywają się w oparciu o zasady i format spotkań opracowany przez The World Café, rosnący ogólnoświatowy ruch działający na rzecz ważnych rozmów wśród ludzi biznesu, instytucji rządowych i społeczności lokalnych na całym świecie. Kawiarenka oparta jest na założeniu, że ludzie noszą w sobie wystarczająco dużo mądrości i kreatywności, żeby stawić czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Wystarczy […]

Bez kategorii

Konsultacje programu współpracy

Posted on

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z […]

Bez kategorii

Harcerska Akcja Letnia

Posted on

Harcerze z Hufca ZHP Ziemi Mikołowskiej, jak co roku, dwa tygodnie swoich wakacji spędzili na obozie harcerskim. Tym razem nie były to bliskie górzyste okolice, lecz same Mazury! Obozowisko było położone tuż nad samym jeziorem Ruda Woda w miejscowości Małdyty Wilamowo. 207 uczestników stworzyło 5 podobozów nad którymi opiekę sprawowała 30. osobowa kadra. Codzienne zajęcia […]

Bez kategorii

„ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK”

Posted on

„ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK” Kampanię zorganizowano z inicjatywy młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, działającego przy Stowarzyszeniu „POWRÓT”, przy silnym wsparciu Prezesa Tadeusza Rosy. Pomysłodawcy aktywnie włączyli się w organizację tej masowej imprezy. Zorganizowano kolejne przedsięwzięcie w dziedzinie nowoczesnej, kreatywnej profilaktyki aktywizującej młodych […]