13 Lis

Warsztaty – budowanie partnerstw

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na warsztaty z budowania partnerstw lokalnych, które odbędą się 28.11.2017 r. o godz. 9:00 w Białym Domku.

Zgłoszenia przyjmujemy na maila ngo@mikolow.eu do 24.11.2017 r.

Warsztaty przeprowadzi Iwona Kusak animatorka kultury i animatorka społeczna, trenerka stowarzyszenia CAL, instruktorka dramy. Prowadziłam m.in. szkolenia w ramach programów: Akademia Kobiet Aktywnych Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Bibliotek oraz Programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+. W ramach Programu Rozwoju bibliotek byłam też animatorką partnerstw lokalnych. Od 2013 roku jako animatorka Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne wspieram działania domów kultury budujące więzi z lokalnymi społecznościami. Skończyłam studia magisterskie z zakresu filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z zakresu: zarządzania kulturą, public relations i zarządzania procesami edukacyjnymi w rewitalizacji, samorządności i przedsiębiorczości lokalnej. Kieruję Domem Kultury im. Wiktorii Kubisz działającym w strukturach Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej.

13 Lis

Konkurs na Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do konkursu o tytuł: „Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego” w następujących kategoriach: samorząd, organizacja pozarządowa, biznes.

Celem Konkursu jest uhonorowanie tytułem „Społecznik Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego ” osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw prospołecznych.

Społecznik Roku zostanie wyłoniony wśród aktywnych pełnoletnich mieszkańców podregionu tyskiego województwa śląskiego, podejmujących nieodpłatnie działania na rzecz innych osób, swojego najbliższego otoczenia, którzy swoim zaangażowaniem działają na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych.

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku 2017 podregionu tyskiego województwa śląskiego” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób), poprzez przesłanie lub dostarczenie wniosku zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Konkurs jest organizowany w ramach projektu pt. „MOC_NGO – Silne organizacje, kompetentni liderzy i wolontariusze w podregionie tyskim”, który realizowany jest Centrum Społecznego Rozwoju w ramach krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Konkurs FIO 2017

Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:

Centrum Społecznego Rozwoju
ul. Jana Pawła II ½
43-190 Mikołów

z dopiskiem na kopercie „Konkurs Społecznik Roku 2017
podregionu tyskiego województwa śląskiego”.

do 23 listopada 2017 r. (decyduje data wpływu wniosku do biura CSR)


Uhonorowanie laureatów konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali Społecznika, która odbędzie się 1 grudnia bieżącego roku w Stajniach Książęcych w Pszczynie o godz. 17:00.

Załączniki:
13 Lis

Bezpłatne szkolenia dla mikołowskich organizacji pozarządowych

W imieniu Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów mamy przyjemność zaprosić zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowym cyklu bezpłatnych szkoleń. W związku z ograniczoną liczbą miejsc, na każde ze szkoleń obowiązują zapisy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poszczególnych modułów oraz do szybkiego zgłaszania się do udziału w nich.

1. Szkolenie: WIZERUNEK ORGANIZACJI W SIECI – DLA NGO

Kiedy: 27 listopada 2017r od godz.17:00 do 20:00.

Gdzie: Domek Parkowy przy Placu Harcerskim w Mikołowie

Opis warsztatu: Jakie narzędzia internetowe poza Facebookiem wspierają komunikację NGO z innymi podmiotami? W jaki sposób identyfikacja wizualna pomaga w działaniach PR? Jak dobrać kanały social media do profilu organizacji i jej zasobów? Na te, oraz inne pytania, będzie można uzyskać odpowiedź podczas naszego szkolenia!

Trener: Agnieszka Wyszyńska

Program:
– jak dobrać kanały social media do profilu organizacji i jej zasobów,
– dlaczego warto postawić na format video (i jak),
– jak wykorzystać newsletter do budowania relacji,
– czy strona internetowa jest nadal potrzebna,
– jak się zabrać do blogowania,
– czym są wydawnictwa własne w internecie,
– dlaczego samo opublikowanie nie wystarczy, czyli o budowaniu zasięgów,
– czy naprawdę nowe logo jest nam potrzebne?

Bonus:
Uczestnicy warsztatów będą mogli skorzystać z sesji coachingowych realizowanych na terenie Mikołowa przez coachów ESCP.

ZAPISY: https://goo.gl/forms/3NdbHhvXCgRXIwdj2

2. Szkolenie: STORYTELLING

Kiedy: 13 grudnia 2017r od godz.17:00 do 20:00.

Gdzie: Domek Parkowy przy Placu Harcerskim w Mikołowie

Opis warsztatu: Ulotki, broszury, strona internetowa, wpisy na Facebooku, pisma, wnioski grantowe, zaproszenia – w NGO’s powstaje codziennie spora ilość treści. Wychodzimy z założenia, że to, co napisaliśmy z pewnością trafi do odpowiedniego odbiorcy, który przeczyta naszą wiadomość z zapartym tchem. W rzeczywistości sporo tekstów jest znana tylko ich autorom. Dzieje się tak przez natłok informacji, który sprawia, że nasi odbiorcy zaczynają unikać kolejnych komunikatów. Jak więc namówić ich do skupienia się na naszym przekazie?

Trener: Agnieszka Wyszyńska

Program:
– na co zwrócić uwagę tworząc teksty do internetu,
– w jaki sposób przyciągnąć uwagę odbiorcy,
– schemat budowania historii,
– jak wykorzystać opowiadanie historii w codziennych działaniach,
– jaka jest rola emocji w tworzeniu historii i na co one wpływają,
– od czego zacząć w tworzeniu historii,
– z czego warto korzystać pisząc teksty.

Bonus:
Uczestnicy warsztatów będą mogli skorzystać z sesji coachingowych realizowanych na terenie Mikołowa przez coachów ESCP.

ZAPISY: https://goo.gl/forms/3NdbHhvXCgRXIwdj2

3. Szkolenie: MYŚLENIE WIZUALNE

Kiedy: Dwudniowe szkolenie odbędzie się 18 i 19 grudnia 2017r od godz.17:00 do 20:00.

Gdzie: Domek Parkowy przy Placu Harcerskim w Mikołowie

Opis warsztatu: Rysunek przeżywa obecnie prawdziwy renesans i sięgają po niego zarówno zawody kreatywne jak i zwykli przedsiębiorcy. Czym jest myślenie wizualne i dlaczego działa? Jak w krótkim czasie nabyć umiejętności kreatywnej wizualizacji pomysłów, infografik, plakatów, ilustracji? Brzmi ciekawie?
W takim razie zapraszamy na nasze warsztaty!

Poznasz nowy sposób komunikacji z odbiorcami i odkryjesz własne możliwości twórcze.
Indywidualne sesje coachingowe pozwolą na zwiększenie efektywności wdrażania zmiany.
Dodatkowo, szkolenie prowadzone będzie przez dwie doświadczone trenerki biznesu i myślenia wizualnego.

Trenerzy: Katarzyna Wilk i Małgorzata Klich-Śmiałowska

Program szkolenia:
– Myślenie wizualne: czym jest? Jak działa? Jakie daje korzyści?
– Tworzenie rysunków z 5 elementów;
– Elementy wykorzystywane w prezentacjach rysunkowych;
– Budowa banku ikon;
– Ludziki, grupy, emocje – szybkie przedstawianie emocji za pomocą grafiki;
– Szablony – praca z szablonami prezentacji rysunkowych;
– Stworzenie własnej prezentacji rysunkowej.

Bonus:
Uczestnicy warsztatów będą mogli skorzystać z sesji coachingowych realizowanych na terenie Mikołowa przez coachów ESCP.

ZAPISY: https://goo.gl/forms/3NdbHhvXCgRXIwdj2

 

Projekt pt.” Kreatywne organizacje” finansowany jest ze środków budżetu Miasta Mikołów.
W razie pytań służymy pomocą!
dagmara.barczyk@escp.pl
tel. 512-230-515

13 Lis

Gala Wolontariusz 2017 r.

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do konkursu o tytuł: „Wolontariusza Roku 2017 Gminy Mikołów„ oraz „Dobroczyńcy Roku 2017 Gminy Mikołów”

Do zgłaszania kandydatur do tych zaszczytnych tytułów zapraszamy wszystkie organizacje, które doświadczyły bezinteresownej, dobroczynnej, społecznej działalności i pracy na rzecz naszego środowiska lokalnego.

Konkurs o tytuł „Wolontariusza Roku” i „Dobroczyńcy roku”, organizowany jest przez Hufiec ZHP Ziemi Mikołowskiej wraz z Mikołowskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ze wsparciem finansowym Gminy Mikołów.

Do 23 listopada 2017r., należy zgłaszać kandydatury do tych zaszczytnych tytułów wraz z uzasadnieniem, dlaczego wkład danego wolontariusza czy dobroczyńcy należy docenić w tym roku szczególnie (kupony konkursowe i regulaminy – w załącznikach).

Kupony konkursowe lub pisemne zgłoszenia zgodne z wymogami regulaminu należy przesyłać na adres Urzędu Miasta Mikołowa lub pocztą elektroniczną na adres ngo@mikolow.eu w terminie do 23 listopada 2017 r. – z dopiskiem odpowiednio „Wolontariusz Roku” lub „Dobroczyńca Roku”.

Uhonorowanie laureatów konkursu nastąpi podczas uroczystego spotkania z okazji Światowego Dnia Wolontariusza, które odbędzie się 5 grudnia bieżącego roku w Miejskim Domu Kultury o godz. 18:00.

Na zwycięzców czeka nagroda, ale przede wszystkim szacunek oraz uznanie społeczności mikołowskiej.

„Pomagając innym pomagasz sobie…”

Załączniki: