Bez kategorii

Akademia Rozwoju Liderów NGO

Posted on

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju serdecznie zaprasza mikołowskie organizacje pozarządowe do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń z zakresu formalno- prawnych oraz finansowo- księgowych aspektów prowadzenia organizacji pozarządowej w ramach projektu pt.: „Akademia Rozwoju Liderów NGO”, współfinansowanego ze środków Gminy Mikołów na rok 2018. Głównym celem projektu jest zwiększenie do 31 grudnia 2018 roku wiedzy z zakresu […]

Bez kategorii

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r.

Posted on

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 r. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa. Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 26.01.2018 r. o godz. 14.00. Dotacje udzielone w wyniku konkursu (196 000,00 zł): Lp. Nazwa […]