Bez kategorii

Konsultacje w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa

Posted on

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa i przyjęcia statutu. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności […]