Bez kategorii

Aktywne Postawy Młodzieży

Posted on

W związku z sygnałami młodzieży informujemy, że przedłużamy termin rekrutacji do projektu do piątku 1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00. Szczegóły rekrutacji: http://ngo.mikolow.eu/aktywne-postawy-mlodziezy/ 

Bez kategorii

Aktywne Postawy Młodzieży

Posted on

Informujemy, że rusza nowy projekt skierowany do mikołowskiej młodzieży. Projekt pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2018 r.” ma na celu włączenie środowisk młodzieżowych poprzez animacjęi edukację w tworzenie przestrzeni dla jej aktywności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wzmocnienie indywidualnych kompetencji społecznych, kształcenie młodzieży w zakresie nabycia […]

Bez kategorii

Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza konsultacje, których przedmiotem jest projekt Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa  w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na lata 2018 – 2020. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2017 […]