Bez kategorii

Aktywne postawy młodzieży – podsumowanie projektu

Posted on

Projekt pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2018 r.”  współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dobiegł końca! W ciągu jego trwania odbył się szereg warsztatów, spotkań, szkoleń, a finalnie mikołowska młodzież wypracowała dwie inicjatywy i wprowadziła je w życie: „Nadam drugie ścianie życie” […]

Bez kategorii

Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0

Posted on

Z przyjemnością informujemy, iż na terenie Gminy Mikołów realizowany jest projekt pn.: Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2.0, który prowadzony jest w konsorcjum, którego członkiem jest Centrum Społecznego Rozwoju. Oferta ROWES 2.0: doradztwo, szkolenia i usług biznesowe na rzecz rozwoju PES; udzielenie dotacji na zakładanie PS; wsparcie już funkcjonujących PS w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc; animacja środowisk lokalnych w rozwoju […]

Bez kategorii

Nabór do komisji konkursowych

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2019 r. Członkami komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […]