Szkolenie, konferencja, warsztat

Bezpłatne szkolenie – sprawozdanie finansowe, CIT-8 za 2019r.

Posted on

Mikołowskie Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza na BEZPŁATNE szkolenie z elementami warsztatowymi pt. Sprawozdanie finansowe i CIT-8 w NGO. Szkolenie odbędzie się w Domku Harcerskim, 20 stycznia od godz. 16:00 Zgłoszenie prosimy przesyłać do dnia 19 stycznia 2020r.Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/N9KdRKQP1zMVWHM69 Szkolenie poprowadzi p. Justyna Janota – doradca biznesowy ROWES […]

Bez kategorii

Komisje Konkursowe w 2020

Posted on

Lista Przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 12.12.2019 r., po zapoznaniu się z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta, udostępnia się Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie i na […]

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 50 000,00 zł. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 6 lutego 2020 do godziny 15:30 – za dzień […]

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – półkolonie

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Cel zadania: Organizacja półkolonii mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, w szczególny sposób eksponujące i propagujące trzeźwy i zdrowy styl życia. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 60 000,00 zł. Oferty należy składać w Biurze podawczym […]

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – kolonie/obozy

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Cel zadania: Organizacja kolonii lub obozu mającego wyraźne odniesienie profilaktyczne, w szczególny sposób eksponujące i propagujące trzeźwy i zdrowy styl życia. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 60 000,00 zł. Oferty należy składać w […]

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów na rok 2020 „Razem dla siebie – edycja IV”

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej  dla Gminy Mikołów na rok 2020 „Razem dla siebie – edycja IV” Na […]