21 Lut

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności – wyniki

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludnościogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 6.02.2020 r. o godz. 15.30.

Konkurs został rozstrzygnięty 19.02.2020 r.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (50 000,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Miejskiego w Mikołowie Ratownictwo i ochrona ludności 50 000,00 zł
21 Lut

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej – wyniki

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej  dla Gminy Mikołów na rok 2020 „Razem dla siebie – edycja IV”. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 31.01.2020 r. o godz. 14.00.

Konkurs został rozstrzygnięty 19.02.2020 r.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (70 000,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica Nowa Abisynia 70 000,00 zł
18 Lut

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury – wyniki

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wyniki

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 20.01.2020 r. o godzinie 17:00

Konkurs został rozstrzygnięty 18.02.2020 r.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (74 370,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 O’RETY – Fundacja Promująca Aktywność O’Rety! Foto-Miko-Bajki! 6070,00 zł
2 Mikołowskie Towarzystwo Historyczne Tajemnice historii Mokrego 8040,00 zł
3 Stowarzyszenie Batut Uciec od codzienności w świat muzyki 5000,00 zł
4 Fundacja Szafa Gra Objazdowy Dom Kultury 2020 20000,00 zł
5 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej Nie rzucim ziemi skąd nasz ród 3680,00 zł
6 Fundacja Herbateka Mikołów 20/20 – U progu dorosłości – cykl warsztatów twórczych 10000,00 zł
7 Stowarzyszenie „Uśmiech” Mikołów historią i sztuką malowany 8000,00 zł
8 Fundacja Dom Modernisty Przewodnik audio po Mikołowie 5580,00 zł
9 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie Kultura bez barier 8000,00 zł