Inicjatywa Lokalna

Kolejna Inicjatywa Lokalna skierowana do realizacji!

Posted on

Wniosek o realizację Inicjatywy Lokalnej w sprawie 👉,,Remontu nawierzchni jezdni ul. Poprzecznej w Mikołowie” został w dniu dzisiejszym zarekomendowany przez Komisję ds. Inicjatywy Lokalnej i pozytywnie rozpatrzony przez Zastępcę Burmistrza Mateusz Handel oraz skierowany do realizacji. To kolejna inicjatywa mieszkańców realizowana w Mikołowie, natomiast pierwsza, która wpłynęła do urzędu po Uchwaleniu nowego trybu oceny wniosków. Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy […]

Inicjatywa Lokalna

Nowa Inicjatywa Lokalna w Mikołowie!

Posted on

W II kwartale roku trwały prace nad nową dokumentacją związaną z inicjatywą lokalną. Naszym celem było maksymalne uproszczenie procedury składania wniosku, realizacji zadania oraz sprawozdania. W efekcie tych prac Rada Miejska przyjęła: Uchwałę nr XXVII.258.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w […]

Działaj Lokalnie

Konkurs Działaj – trwa nabór wniosków

Posted on

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju w powiatach: mikołowskim, pszczyńskim i rybnickim we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach konkursu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mają szansę pozyskać od 3 000,00 zł do 6 000,00 zł na realizację lokalnych inicjatyw. Konkurs przewiduje przekazanie puli środków w wysokości 29 750,00 zł na projekty trwające od 3 do 6 miesięcy i realizowane w okresie pomiędzy 15 sierpnia a 31 grudnia 2020 roku. Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do […]