Konkurs

Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman

Posted on

Trwa nabór do konkursu o Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę organizuje konkurs, który ma na celu docenienie jednostek, działających na rzecz pomocy dzieciom. Przewodniczącą kapituły jest Agnieszka Holland – założycielka Fundacji.Kandydatami konkursu mogą być wolontariusze oraz pracownicy organizacji pozarządowych poszczególnych sektorów: oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, […]