Konsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

Posted on

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 686/277/20 z dnia30 września 2020 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania sięz projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na […]