Komisje konkursowe

NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWYCH NA 2021 ROK

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2021 r. Członkami komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […]

Wolontariat

,,Ciche Anioły” 2020 – przedłużony czas na wysyłanie zgłoszeń

Posted on

Przypominamy, że do jutra tj. 3.12.2020 r., można zgłosić ,,Cichego Anioła” 2020.Zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy: monika.tajs@mikolow.euSzczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:http://ngo.mikolow.eu/ciche-anioly-2020/ Jeśli Państwo wysłali zgłoszenie, a nie otrzymali potwierdzenia mailowego, prosimy o kontakt. Na wszystkie zgłoszenia Wolontariuszy odpowiadamy mailem zwrotnym.

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert – przeciwdziałanie uzależnieniom w 2021 r.

Posted on

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2021 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zadania przewidziane do dofinansowania: ZADANIE 1: Klub Młodzieżowy. ZADANIE 2:  Prowadzenie klubu abstynenta dla osób uzależnionych od alkoholu, ich rodzin i bliskich. ZADANIE 3: Prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego, poza psychoterapią.Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 179 000,00 […]