Bez kategorii

Podatek od nieruchomości

Posted on

31 stycznia upływa termin złożenia deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości, którego płatnikiem są także (niektóre) organizacje pozarządowe. Jeśli nie masz pewności czy Twoja organizacja także ma taki obowiązek i jak go wypełnić, skorzystaj z poradnika NGO.pl

Aktualności

1 % dla mikołowskich organizacji pozarządowych

Posted on

Każda organizacja pożytku publicznego jest zobowiązana prowadzić działalność tzw. społecznie użyteczną. Prawo do otrzymywania 1 % podatku uzyskują te organizacje, które spełnią określone przepisami wymagania. Przede wszystkim muszą posiadać status Organizacji Pożytku Publicznego i zostać uwzględnione w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych opublikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. […]

Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE – MIKOŁOWSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Posted on

Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 799/16/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych:  www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń. Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać między 25 stycznia – 5 […]

Działaj Lokalnie

Bawić się trzeba wszędzie

Posted on

Z inicjatywy Radnej OKS Łączy nas Mikołów Anety Esnekier wraz z Centrum Aktywności Społecznej zapraszamy do gry. Takie gry podwórkowe jak np. klasy, labirynt czy alfabet mogą umilić przechodniom dojście do celu i być kolorową alternatywą dla ostatnio „szarych czasów”. Zachęcamy Cię do wspólnego i kreatywnego zaprojektowania mikołowskich chodników i placów zabaw. Jeśli widzisz miejsce, […]

Konsultacje społeczne

Spotkanie konsultacyjne ,,Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”

Posted on

Spotkanie konsultacyjne ,,Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” odbędzie się 27 stycznia 2020 roku, w godzinach od 16:30-18:30, z wykorzystaniem platformy Google Meet.Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie. W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.Link do spotkania: https://meet.google.com/emg-ntyo-jwd

Szkolenie, konferencja, warsztat

Szkolenie ,,Jak napisać wniosek o dofinansowanie”

Posted on

Serdecznie zapraszamy na Szkolenie ,,Jak napisać wniosek o dofinansowanie”, które odbędzie się w formie online z wykorzystaniem platformy Google Meet. Szkolenie odbędzie się 25.01.2021 w godzinach 16:30-18:30. Szkolenie jest bezpłatne, dlatego zachęcamy do wzięcia w nim udziału. Link do szkolenia: https://meet.google.com/nwd-wgaj-yghW razie pytań, prosimy o kontakt.Szczegóły zgłoszenia znajdują się na plakacie.

Komisje konkursowe

Lista Przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych

Posted on

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 7.12.2020 r., po zapoznaniu się z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta, udostępnia się Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybiei na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., […]

Konkurs

Asystent rodziny osoby z niepełnosprawnościami

Posted on

Fundacja Internationaler Bund Polska rozpoczęła realizację projektu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020- 2021, realizowanego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Projekt ten będzie realizowany w okresie styczeń – grudzień 2021 r. w województwie małopolskim i śląskim. W województwie śląskim: m. Tychy, m. Mysłowice, bieruńsko-lędzińskiego, […]

Konkurs

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej została liderem operatora Programu Aktywni Obywatele

Posted on

Program Aktywni Obywatele – Fundusz REGIONALNY – w ramach programu jest również Fundusz Krajowy, ale jego obsługuje Fundacja Batorego. 5 lutego odbędzie się konferencja otwierająca Program – nie ma możliwości zgłoszenia się i uczestnictwa w panelach, jednak dla wszystkich dostępna będzie transmisja na Facebooku Programu oraz na YouTubie.17 marca rusza pierwszy konkurs grantowy dla organizacji […]

Konkurs

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2021 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Mikołów „Razem dla siebie – edycja 2021”. 1. Celem Programu […]