Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE – MIKOŁOWSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Posted on

Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 799/16/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych:  www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń. Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać między 25 stycznia – 5 […]