Konkurs

Rusza nabór ofert w konkursie edycji 2021 programu „Aktywni+”

Posted on

Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 uwzględnia kierunki działań wynikające z przyjętego przez Radę Ministrów dokumentu pt. Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność oraz odpowiada na potrzebę zapewnienia osobom starszym godnej, bezpiecznej i aktywnej starości. Nawet 250 tys. zł na projekt aktywizujący seniorów Organizacje pozarządowe i […]

Aktualności

Mur, ale historia Wojska Polskiego

Posted on

Mural w twojej okolicy może opowiadać o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy, dawniej i dziś. Ministerstwo Obrony Narodowej w 22 rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem „MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie […]

Konkurs

Współpraca Polsko-Indonezyjska

Posted on

W imieniu Ambasady RP w Dżakarcie informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła konkurs grantowy na współpracę z samorządami krajów rozwijających się, w tym Indonezji i Timoru Wschodniego “171273 – Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2021”. Program skierowany jest do samorządów miejskich na poziomie miast, powiatów lub województw (jeśli te ostatnie będą współpracować z miastami na prawach […]

Aktualności

Metropolitalne Święto Rodziny

Posted on

W imieniu dr Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydenta Miasta Zabrze, informujemy, że mimo pandemii rozpoczynają się przygotowaniado kolejnej, czternastej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny, któremu w tym roku towarzyszy myśl „Rodzinny dom – bezpieczna przystań”. Idea organizacji wspólnego wydarzenia, promującego wartości życia rodzinnego, dzięki wsparciu Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca i Biskupa Gliwickiego Jana Kopca, jednoczy samorządy śląskich miast, organizacje […]

Konkurs

NOWEFIO 2021

Posted on

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie NOWEFIO 2021. Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. […]