Aktualności

Ustawa o dostępności

Posted on

6 września 2021 roku, weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku (art. 5 ust. 2)o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z którą w przypadku, gdy podmiot inny niż podmiot publiczny realizuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem publicznym zadanie finansowane z udziałem środków publicznych, jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom […]