Bez kategorii

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pt.: „Nie jesteś sam”

Posted on

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Burmistrz Mikołowapodaje do publicznej wiadomości treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Nie jesteś sam”, złożonej w dniu 13.02.2023 roku przez Górnośląskie Stowarzyszenie […]