Bez kategorii

Aktywne postawy młodzieży – podsumowanie projektu

Projekt pn. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2018 r.”  współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dobiegł końca! W ciągu jego trwania odbył się szereg warsztatów, spotkań, szkoleń, a finalnie mikołowska młodzież wypracowała dwie inicjatywy i wprowadziła je w życie: „Nadam drugie ścianie życie” i konkurs o Mikołowie Przedsięwzięcie było realizowane przez Urząd Miasta Mikołowa we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Integracji społecznej, Placówką Wsparcia Dziennego Świetlicą Opiekuńczo-Specjalistyczną, Młodzieżowym Centrum Kariery i organizacjami pozarządowymi działającymi w mieście. Dzięki tak licznemu wsparciu merytorycznemu przedsięwzięcie okazało się wielkim sukcesem.
Oto co między innymi działo się przez cały rok:

  1. Wyjazd młodzieży do Ustrzyk Dolnych (woj. podkarpackie), gdzie grupa dwudziestu mikołowian miała szansę zintegrować się, czerpać wiedzę ze spotkań, które się tam odbyły oraz zdobyć Tarnicę (najwyższy szczyt Bieszczad). Przez kilka dni młodzi ludzie mogli uczestniczyć w zorganizowanych warsztatach, debatach, spotkać się z Młodzieżowa Radą Miasta działającą na terenie Ustrzyk Dolnych, porozmawiać z burmistrzem tej gminy oraz zaproponować swoje pomysły na różne inicjatywy dla mikołowskiej społeczności lokalnej.
  2. Wolontariat w Świetlicy Środowiskowej w Mikołowie, gdzie młodzież poprowadziła animacje, planszówki, malowanie twarzy i tańce.
  3. Wizyta studyjna w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie, gdzie odbył się m.in. wykład dotyczący ekonomii społecznej oraz warsztaty z psychologiem.
  4. Prelekcje z poradnictwa zawodowego, profilaktyki uzależnień.
  5. Cykl stacjonarnych warsztatów profilaktycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie „Zmiana”.
  6. Warsztaty artystyczne oraz warsztaty historyczne z Wojtkiem Szwiecem
  7. Regularne spotkania uczestników z animatorami/mentorami
  8. Konkurs zorganizowany przez jedną z grup projektowych „Zakorzenieni w Mikołowie”. Odbywał się on w dwóch kategoriach: plastycznej (dla dzieci od 5 roku życia do 4 klasy szkoły podstawowej) i konkurs wiedzy o Mikołowie (dla młodzieży 5-8 klasy SP). W ramach konkursu plastycznego, którego temat brzmiał „Ja w Mikołowie”, do Urzędu Miasta spłynęło ponad 320 prac plastycznych. W teście natomiast udział wzięło 42 uczniów z 8 szkół podstawowych. Test składał się z 33 pytań dotyczących życia miasta. Młodzi ludzie wykazali się dużą wiedzą i zainteresowaniem.
  9. Drugi zespół „Mocni-Pomocni” zajął się zamalowywaniem brzydkich napisów i wulgaryzmów na ścianach budynków. Akcja „Nadam drugie ścianie życie!” odbyła się 7 listopada.
  10. Zwieńczeniem całego projektu było zorganizowanie terenowej gry miejskiej „Młodzież dla młodzieży–MIKOgra”.

„Aktywne postawy młodzieży…”, projekt, którego głównym celem była aktywizacja młodzieży, zintegrowanie jej i sprawienie by szerzej zaczęli myśleć oraz działać dla społeczności lokalnej, na pewno można zaliczyć do udanych. Inicjatywy zrealizowane w ramach projektu odbyły się dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020”

Projekt współfinansowany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”

Dodaj komentarz