Baza NGO

STOWARZYSZENIA

Bractwo Strzeleckie

Centrum Społecznego Rozwoju

Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa Operacji Transportowych

Górnośląskie Stowarzyszenie Diabetyków w Mikołowie

Integracyjny Klub Sportowy “JEŹDŹCY”

Mikołowski Klub Krótkofalowców SP9PKS

Mikołowski Klub Studencki Fraktal

Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA

Mikołowskie Towarzystwo Historyczne

Ochotnicza Straż Pożarna PANIOWY – osppaniowy@op.pl

Ochotnicza Straż Pożarna BUJAKÓW – ospbujakow@wp.pl

Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Borowa Wieś

Polski Związek Niewidomych Okręg Śląskich Koło w Mikołowie

Stowarzyszenie AMAZONEK

Stowarzyszenie ANIMA HUMANA

Stowarzyszenie BATUT

Stowarzyszenie Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat „Wymyślanka”

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń – Krystyn i Sympatyków

Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Stowarzyszenie Szkryfka

Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowe Biegaton Mikołów

Stowarzyszenie RETA

Stowarzyszenie SILOE

Stowarzyszenie UŚMIECH

ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej

 

 

FUNDACJE

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

O’Rety – Fundacja Promująca Aktywność

Fundacja STONOGA

Fundacja Szafa Gra

 

Dodaj komentarz