Aktualności

Bony edukacyjne dla wolontariuszy


Celami konkursu są:

  1. rozwój kompetencji wolontariuszy, ich pasji i zainteresowań, wypełnienie wolontariatu nową energią do działań społecznych na terenie województwa śląskiego.
  2. promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej.

Realizacja bonu powinna także pobudzać aktywność społeczną mieszkańców województwa śląskiego i rozwijać wolontariat na terenie województwa.

Do przyznania mamy jeszcze 6 bonów w wysokości do 900 zł każdy. 

Szczegółowe informacje na: https://www.slaskie-wolontariat.org.pl/aktualnosci/konkurs-na-bony-edukacyjne/ 

Konkurs na minigranty wolontariackie 

Cele konkursu: 

  1. rozwój społeczności lokalnych oraz wzmacnianie inicjatyw wolontariackich na terenie województwa śląskiego.
  2. promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej.

Projekty konkursowe na minigranty wolontariackie powinny być kierowane do mieszkańców województwa śląskiego i być realizowane na terenie województwa śląskiego. Projekty powinny również pobudzać aktywność społeczną mieszkańców województwa śląskiego lub rozwijać wolontariat na terenie województwa.Szczegółowe informacje: https://www.slaskie-wolontariat.org.pl/aktualnosci/konkurs-na-minigranty-wolontariackie/