Aktualności

800-lecie Mikołowa

Posted on

Trwa nabór pomysłów na włączenie się NGO w obchody 800-lecia Mikołowa, które odbędą się 2022 r. Pomysły można składać poprzez wypełnienie formularza: https://forms.gle/4kTVc2fMsFC86fLK9 Zgłoszenia zbieramy do 30 kwietnia 2021 r.

Aktualności

Życzenia świąteczne

Posted on

Z okazji świąt chcielibyśmy Państwu życzyć wszystkiego co się szczęściem zwie. Choć święta nieco inne, z pewnością nie zabraknie w nich magii. Najserdeczniejsze życzenia wielkanocne dla Wszystkich organizacji pozarządowych i przyjaciół, garść refleksji związanych z tym pełnym zadumy, ale jakże radosnym czasem.Wesołego Allelula!– Biuro Organizacji Pozarządowych

Aktualności

Mur, ale historia Wojska Polskiego

Posted on

Mural w twojej okolicy może opowiadać o bohaterstwie, sile i odwadze naszych żołnierzy, dawniej i dziś. Ministerstwo Obrony Narodowej w 22 rocznicę wejścia Polski do NATO ogłosiło konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych pod hasłem „MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO”. Dzięki konkursowi można otrzymać dofinansowanie na działania patriotyczno-edukacyjne i mural. Na realizację zadań MON zaplanowało w sumie […]

Aktualności

Metropolitalne Święto Rodziny

Posted on

W imieniu dr Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydenta Miasta Zabrze, informujemy, że mimo pandemii rozpoczynają się przygotowaniado kolejnej, czternastej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny, któremu w tym roku towarzyszy myśl „Rodzinny dom – bezpieczna przystań”. Idea organizacji wspólnego wydarzenia, promującego wartości życia rodzinnego, dzięki wsparciu Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca i Biskupa Gliwickiego Jana Kopca, jednoczy samorządy śląskich miast, organizacje […]

Aktualności

Mikołowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Posted on

W grudniu 2020 r. siedem mikołowskich organizacji pozarządowych złożyło wniosek o utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Było to efektem projektu „JST-NGO – zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej” realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju. W ramach projektu organizacje działające na terenie podregionu tyskiego miały okazję m.in. wziąć udział w cyklu szkoleniowym zwiększającym […]

Aktualności

Zapraszamy na cykl czterech webinariów wprowadzających do obszarów tematycznych Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Posted on

Webinaria będą się odbywać od 18 lutego, co czwartek o godz. 11.00. Webinaria skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych udziałem w konkursach grantowych w ramach Programu i jak najlepszym przygotowaniem wniosków. Pierwszy konkurs grantowy ogłosimy już 17 marca br. Podczas każdego z webinariów organizatorzy: przedstawią cele i priorytety danego obszaru tematycznego; opowiedzą, jakie działania […]

Aktualności

Innowacyjny system rozliczeń PIT

Posted on

Gmina Mikołów bierze udział w innowacyjnym projekcie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego, program do rozliczania podatków – PITax.pl Łatwe podatki. Projekt „Wspieraj lokalnie” umożliwia: bezpłatne korzystanie ze specjalnie przygotowanej wersji programu do rozliczeń podatku dochodowego; zwiększenie wpływów lokalnych OPP z 1% podatku dochodowego; zwiększenie liczby podatników rozliczających PIT w faktycznym miejscu zamieszkania; wspieranie i promowanie lokalnych organizacji pożytku […]

Aktualności

1 % dla mikołowskich organizacji pozarządowych

Posted on

Każda organizacja pożytku publicznego jest zobowiązana prowadzić działalność tzw. społecznie użyteczną. Prawo do otrzymywania 1 % podatku uzyskują te organizacje, które spełnią określone przepisami wymagania. Przede wszystkim muszą posiadać status Organizacji Pożytku Publicznego i zostać uwzględnione w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych opublikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. […]