14 Sty

Komisje Konkursowe w 2020

Lista Przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych
do udziału w pracach Komisji Konkursowych

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 12.12.2019 r., po zapoznaniu się z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta, udostępnia się Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)

 1. Iwona Kurdziel-Drzewiecka – Mikołowskie Towarzystwo Historyczne,
 2. Andrzej Walas – Centrum Społecznego Rozwoju
 3. Edyta Majchrzak – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie
 4. Alicja Janota – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie
 5. Paweł Leżucha – Bractwo Strzeleckie w Mikołowie

Komisje pracują zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

21 Lis

Relacja z konferencji

W dniach 15-16 listopada w Białym Domku odbyła się Konferencja o Ekonomii Społecznej ph. „Modelowa współpraca samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu”. Organizatorami konferencji był Urząd Miasta Mikołowa oraz Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Mikołowa.

Pierwszy dzień konferencji był poświęcony zagadnieniom związanym ze współpracą samorządów i organizacji pozarządowych, tworzeniu przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów ekonomii społecznej, odpowiedzialnym zamówieniom publicznym oraz szeregowi spraw związanych z uproszczeniami dla organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia działalności.

Wśród prelegentów obecnych na sali wyróżnić można Agnieszkę Pytlik – aktywistkę i działaczkę społeczną, współzałożycielkę Stowarzyszenia Działań Lokalnych Spichlerz, które skupia wspaniałych ludzi pracujących na zasobach materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego a od 2014 r. Radną Gminy Gaszowice oraz Grażynę Majewską-Tetlę – Prezes Fundacji Wspierania Kultury Sztuki i Edukacji „Integracja” prowadzącą Niepubliczne Przedszkole „Przygoda”.

Drugi dzień zdominował temat nowego rozporządzenia wykonawczego do ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warsztaty prowadził Michał Kosobudzki radca prawny, konsultant regionalny ds. zamówień publicznych, animator i specjalista ds. wsparcia przedsiębiorstw społecznych ROWES 2.0.

Tematy poruszane podczas konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem. Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych oraz samorządów. Goście przyjechali do Mikołowa m.in. z Pawłowic, Siemianowic Śląskich, Wyr, Dąbrowy Górniczej, Gierałtowic, Ornontowic, Bierunia, Łazisk Górnych, Raciborza czy Rybnika.

06 Lis

Zaproszenie na konferencję

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

EKONOMIA SPOŁECZNA

Modelowa współpraca samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu

Mikołów, 15-16 listopada 2019 r.
Biały Domek (ul. Karola Miarki 15)

Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0

Urząd Miasta Mikołowa

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Mikołowa

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne i obejmuje udział w spotkaniach, przerwach kawowych, komplet materiałów konferencyjnych. Zgłoszenie prosimy przesyłać do dnia 13 listopada 2019r. Pytania prosimy kierować na adres: ngo@mikolow.eu lub poprzez nr tel. 734 424 349 – Agnieszka Ganiek.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/5LyLwEfhYDDxw5Gq6

04 Paź

Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2020 r.

Projekt Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

Konsultacje

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 314/273/19 z dnia
2 października 2019 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się
z projektem Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń

Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać do 14 października 2019 roku pocztą elektroniczną: ngo@mikolow.eu lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów):

Urząd Miasta Mikołów
Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Rynek 16
43-190 Mikołów
(z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy 2020”)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Informacje na temat projektu Programu są dostępne na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu  oraz www.ngo.mikolow.eu

Więcej informacji można uzyskać u Głównego Specjalisty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Mikołów, Rynek 16, pokój numer 20, lub pod numerem telefonu 734 424 349.

Załączniki:

09 Wrz

Rusza konkurs o tytuł Mikołowskiego Wolontariusza i Darczyńcy Roku 2019!

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór zgłoszeń do konkursu o tytuł „Wolontariusza Roku 2019” oraz „Darczyńcy Roku 2019”, organizowanego przez stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju w ramach projektu pt.: „Mikołowska Gala Wolontariatu 2019” finansowanego ze środków Gminy Mikołów.

Jak co roku, mikołowskie organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne współpracujące z wolontariuszami mają możliwość w sposób szczególny docenić, wyróżnić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność w bieżącym roku. Konkurs ma promować aktywne, zaangażowane osoby, które jako wolontariusze podejmują działania na rzecz innych, wspomagają działania mikołowskich organizacji i instytucji oraz włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne.

Z kolei konkurs o tytuł „Darczyńcy Roku 2019” stanowi okazję do podziękowania darczyńcom wspierającym w różnej formie (rzeczowej, finansowej) działania organizacji pozarządowych. Ma popularyzować i wspierać rozwój partnerskiej współpracy firm z NGO w Mikołowie.

Kandydatów do konkursu o tytuł  „Wolontariusz Roku 2019” mogą zgłaszać:

 • organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Mikołów,
 • mikołowskie instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji)

poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 14 października 2019 roku. Podpisane zgłoszenie należy dostarczyć do biura Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie, przy ul. Jana Pawła II 1/2 lub przesłać jego skan na adres e-mail: biuro@csr.biz.pl.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem konkursu o tytuł „Wolontariusza Roku 2019”.

Kandydatów do konkursu o tytuł „Darczyńca Roku 2019” mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Mikołów oraz mikołowskie instytucje publiczne, poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego. Tryb przyjmowania wniosków jest taki sam, jak w przypadku zgłoszeń wolontariuszy. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu o tytuł „Darczyńcy Roku 2019”.

Laureatów obu konkursów poznamy podczas Mikołowskiej Gali Wolontariatu, na którą serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Mikołowa.  

Gala odbędzie się 4 grudnia 2019 roku w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.

Do pobrania:

05 Wrz

Dołącz do II edycji Fabryki Pomysłów!

Chciałabyś zrobić coś dla innych? Masz ciekawy pomysł, ale brakuje ci funduszy na jego realizację?

Masz zamiar zorganizować wydarzenia, których jeszcze nigdy nie było w Twojej miejscowości lub dzielnicy?

Posiadasz ciekawe zainteresowania, którymi chcesz się podzielić z innymi?

Wpadłeś ze znajomymi na ciekawy pomysł i chcesz w jego realizację zaangażować mieszkańców Twojej miejscowości lub okolicy?

W Twoim mieście młodzi ludzie nie mają miejsca, gdzie mogliby rozwijać swoje pasje?

Jeśli na większość tych pytań odpowiadasz TAK, to dołącz do uczestników spotkania „Fabryka Pomysłów” – szkolenia wprowadzającego w założenia Projektów Solidarności, które odbędzie się od 19 do 21 września 2019 r. w Warszawie.

Czekamy właśnie na Ciebie!

Dlaczego warto spędzić czas w Fabryce Pomysłów?

 • dowiesz się, na jakie działania możesz uzyskać dofinansowanie w ramach nowego programu Komisji Europejskiej – Europejskiego Korpusu Solidarności,
 • dowiesz się, jak zaplanować i zrealizować Projekt Solidarności,
 • otrzymasz jasne wskazówki, jak wypełnić formularz wniosku,
 • poznasz ludzi, którzy tak, jak Ty chcą działać lokalnie,
 • zainspirujesz się pomysłami innych uczestników szkolenia,
 • dopracujesz koncepcję swojego projektu.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:

 • mają od 18-30 lat,
 • nie mają doświadczenia w realizacji projektów lokalnych i chcą dowiedzieć się więcej o Europejskim Korpusie Solidarności
 • są zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu Solidarności

Nie czekaj – zgłoś się i działaj lokalnie!

Formularz zgłoszeniowy
Wypełnione formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 9 września 2019 r.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów oraz dojazdu uczestników pokrywa Narodowa Agencja Programu Europejski Korpus Solidarności.

Zgłoszenia przyjmuje oraz na wszystkie pytania dotyczące szkolenia odpowiada Joanna Jastrzębska Joanna.Jastrzebska@frse.org.pl.

Więcej informacji o możliwościach, które dają Projekty Solidarności znajdziesz TU

05 Wrz

Zaproszenie do konkursu edukacyjnego I Know America 2020

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza uczniów szkół średnich w wieku 14-19 lat do wzięcia udziału w „I Know America 2020”, ogólnopolskim konkursie wiedzy o Stanach Zjednoczonych.

Konkurs co roku organizuje Fundacja Wspomagania Wsi we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce, Ośrodkiem Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i Amerykańską Izbą Handlową.

Wysiłek się opłaca

W zeszłym roku jedną z nagród był wyjazd edukacyjny do Stanów Zjednoczonych. Młodzież z całego świata spędziła cztery tygodnie na kampusie Purdue University w stanie Indiana w ramach programu Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship (BFTF).

Na najlepszych czekają też m.in. studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie (stażysta lub stażystka otrzyma również nagrodę w wysokości 1500 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania w Warszawie).

Trzy etapy konkursu

Uczestnicy konkursu I Know America sprawdzą swoją wiedzę w trzech etapach. Pierwszy to test wielokrotnego wyboru, drugi to esej na jeden z kilkunastu tematów. Autorzy najlepszych tekstów spotkają się w trzecim etapie, który odbędzie się w Warszawie. Finaliści porozmawiają z komisją złożoną z przedstawicieli Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, Ambasady Stanów Zjednoczonych i Fundacji Wspomagania Wsi.

Coś więcej niż nagrody

Udział w I Know America jest dla laureatów inspiracją do podejmowania własnych inicjatyw. „Projekt Przyszłość” zorganizowany przez licealistów z Poznania, czy przedsięwzięcie „Youth Ambassadors Summer Institute” zainicjowane przez uczniów z Tych to tylko niektóre przykłady takich działań (więcej na ten temat na stronie konkursu: http://knowamerica.pl/news/uczniowie-ktorzy-chca-zmieniac-swiat).

Więcej informacji i rejestracja na stronie konkursu: http://knowamerica.pl/

04 Wrz

Ruszył Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2019” tygodnika Newsweek Polska

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do jedenastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska.Termin składania wniosków upływa 30 września 2019 roku.

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Kapituła wybierze dwóch laureatów: jednego w kategorii lokalnej i jednego w kategorii ogólnopolskiej.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2020 r. Sylwetki i działalność laureatów zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.

Wnioski z nominacjami można przesyłać do  30.09.2019 r. (włącznie) na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl .

Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.filantropia.org.pl/post/spolecznikroku oraz www.spolecznikroku.newsweek.pl. Zachęcamy również do odwiedzania profilu https://www.facebook.com/spolecznikroku/.

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

ZAŁĄCZNIKI:

26 Sie

Puchar Polski Kanarka Kolorowego drugi raz w Mikołowie

Mikołowski Klub Hodowców Kanarka Kolorowego we współpracy z Gminą Mikołów kolejny raz organizuje wielkie święto pasjonatów pięknych i wyjątkowych ptaków – kanarków. W sierpniu w magistracie odbyło się uroczyste podpisanie umowy między Klubem a Burmistrzem Mikołowa Stanisławem Piechulą.

Wydarzenie to jest podsumowaniem całorocznej pracy hodowlanej wszystkich hodowców w całej Polsce. Puchar Polski organizowany jest w 4 kategoriach głównych oraz ok. 32 podkategoriach. Wydarzenie będzie trwało 5 dni i planowane jest na listopad 2019 r. w Mikołowskim Domu Kultury. Sędziowie oceniający zakwalifikowane do Pucharu ptaki będą posiadali międzynarodowe uprawnienia COM. Wydarzenie będzie również objęte honorowym patronatem Polskiej Federacji Ornitologicznej. Zadanie zostało również objęte patronatem honorowym Burmistrza Miasta Mikołowa.  Zadanie będzie realizowane w ścisłej współpracy z Mikołowskim Domem Kultury.

Mikołowski Klub Hodowców Kanarka Kolorowego powstał w celu propagowania wśród osób dorosłych jak i młodzieży miłości do przyrody oraz otaczającego nas środowiska poprzez hodowlę kanarków. Stowarzyszenie na co dzień organizuje spotkania, sympozja, wydarzenia kulturalne, które mają na celu propagowanie postaw uszlachetniania hodowli ptaków, poszerzania światopoglądu na temat zwierząt. Są to jednocześnie szkolenia i wydarzenia mające na celu integrację dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Stowarzyszenie prowadzi również działalność kulturalną organizując wieczorki tematyczne, imprezy plenerowe, itp. Stowarzyszenie skupia obecnie 33 członków, w śród których znajduje się ubiegłoroczny wicemistrz świata Kanarka Czerwonego oraz czołówkę Polskich hodowców kanarka kolorowego, którzy brali udział również w Mistrzostwach Polski i Świata.

27 Lip

Kolejny Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Cechą charakterystyczną wszystkich projektów jest to, że mają swój początek i koniec. Cieszymy się niezmiernie, że w Mikołowie mamy tendencję do kontynuacji dobrych, wartościowych i potrzebnych projektów. 1 lipca br. podpisana została umowa pomiędzy Centrum Społecznego Rozwoju, a gminą Mikołów dotycząca kontynuacji realizacji zadania publicznego z dziedziny pomocy społecznej obejmującego prowadzenie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019. W ramach którego przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności wsparcie w postaci paczek żywnościowych zostanie objętych około 400 beneficjentów, skierowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie. Dodatkowym działaniem będzie prowadzenie Punktu Zbiórki Odzieży i Żywności przy ul. Podleskiej 14d polegające na pozyskaniu i dystrybucji odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego itp. 

W środę 24 lipca Burmistrz Stanisław Piechula oraz Pani Wiceburmistrz Iwona Spychała-Długosz wraz z przedstawicielami MOPS oraz Agnieszką Ganiek Głównym Specjalistą ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi odwiedzili magazyn, w którym wydawana jest żywność oraz rzeczy. Koordynatorka projektu Pani Karolina Wojsz przedstawiła zarys projektu, jego główne cele oraz podsumowała dotychczasowe funkcjonowanie magazynu. Opowiedziała o planach na najbliższy rok. 

Program dla beneficjentów ruszy od września, a do tego czasu Stowarzyszenie planuje odświeżyć pomieszczenia, przygotować kampanię informacyjną oraz zorganizować wydarzenie integracyjne. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 realizowany jest przez stowarzyszenie od 2014 roku przy współpracy z Urzędem Miasta w Mikołowie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Projekt finansowany jest ze środków gminy Mikołów.