13 Mar

Koronawirus – informacje

BIEŻĄCE INFORMACJE DOT. KORONAWIRUSA W MIKOŁOWIE
ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ:

https://mikolow.eu/koronawirus/

Szanowni Mieszkańcy Mikołowa, kierując miastem musimy w tej trudnej sytuacji odpowiedzialnie zadbać o zdrowie nas wszystkich, więc proszę o wyrozumiałość i zrozumienie dla podejmowanych decyzji. Postaramy się o wszystko zadbać i informować Państwa w możliwie najlepszy sposób.

1 – Proszę zrozumieć, że zaistniała sytuacja z koronawirusem jest sytuacją zmienną i trudno przewidzieć jak dalej się potoczy, więc wszelkie informacje, decyzje i zalecenia mogą się w każdej chwili zmienić, jednak nie należy wpadać w panikę tylko starać się być na bieżąco z rzetelnymi informacjami, które polecamy i do których zamieszczamy linki – kliknij: KORONAWIRUS INFORMACJE

2 – Proszę także przyjąć do wiadomości, że Urząd Miasta postępuje dokładnie według decyzji i zaleceń organów do tego w Polsce uprawnionych, przyjmijmy, że te decyzje będą zamieszczane na stronie – kliknij:  KORONAWIRUS DECYZJE

3 – Natomiast indywidualnie w Mikołowie we własnym zakresie:

3a – zalecamy i sugerujemy – kliknij: KORONAWIRUS ROFILAKTYKA, ZALECENIA, POSTANOWIENIA.

3b – natomiast w zakresie nieuregulowanym odgórnie podejmiemy inne własne decyzje tylko w przypadku uzasadnionego zagrożenia lub pojawienia się koronawirusa u nas ale też zgodnie z zaleceniami i decyzjami właściwych i uprawnionych do tego instytucji i służb – kliknij: KORONAWIRUS DECYZJE WŁASNE Mikołów

4 – Zamieszczamy też najważniejsze medialne informacje do zebrania ich w jednym miejscu – kliknij: KORONAWIRUS INFORMACJE DODATKOWE

5 – Proszę o możliwe ograniczenie przebywania w miejscach publicznych, skupiskach ludzi, załatwiania spraw w urzędzie i jednostkach gminy osobiście. Proszę starać się unikać kontaktów bezpośrednich, a do załatwiania spraw starać się wykorzystywać możliwości telefoniczne i elektroniczne jeżeli to tylko możliwe.

6 – Masz pytania, niejasności, chcesz mnie o coś zapytać w temacie zaistniałej sytuacji związanej z Mikołowem? Zapraszam:
https://www.facebook.com/groups/KoronawirusMikolow/

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula

21 Lut

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności – wyniki

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludnościogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 6.02.2020 r. o godz. 15.30.

Konkurs został rozstrzygnięty 19.02.2020 r.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (50 000,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Miejskiego w Mikołowie Ratownictwo i ochrona ludności 50 000,00 zł
21 Lut

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej – wyniki

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej  dla Gminy Mikołów na rok 2020 „Razem dla siebie – edycja IV”. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 31.01.2020 r. o godz. 14.00.

Konkurs został rozstrzygnięty 19.02.2020 r.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (70 000,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica Nowa Abisynia 70 000,00 zł
18 Lut

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury – wyniki

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wyniki

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 20.01.2020 r. o godzinie 17:00

Konkurs został rozstrzygnięty 18.02.2020 r.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (74 370,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 O’RETY – Fundacja Promująca Aktywność O’Rety! Foto-Miko-Bajki! 6070,00 zł
2 Mikołowskie Towarzystwo Historyczne Tajemnice historii Mokrego 8040,00 zł
3 Stowarzyszenie Batut Uciec od codzienności w świat muzyki 5000,00 zł
4 Fundacja Szafa Gra Objazdowy Dom Kultury 2020 20000,00 zł
5 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Mikołowskiej Nie rzucim ziemi skąd nasz ród 3680,00 zł
6 Fundacja Herbateka Mikołów 20/20 – U progu dorosłości – cykl warsztatów twórczych 10000,00 zł
7 Stowarzyszenie „Uśmiech” Mikołów historią i sztuką malowany 8000,00 zł
8 Fundacja Dom Modernisty Przewodnik audio po Mikołowie 5580,00 zł
9 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie Kultura bez barier 8000,00 zł
14 Sty

Komisje Konkursowe w 2020

Lista Przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych
do udziału w pracach Komisji Konkursowych

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 12.12.2019 r., po zapoznaniu się z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta, udostępnia się Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)

 1. Iwona Kurdziel-Drzewiecka – Mikołowskie Towarzystwo Historyczne,
 2. Andrzej Walas – Centrum Społecznego Rozwoju
 3. Edyta Majchrzak – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie
 4. Alicja Janota – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie
 5. Paweł Leżucha – Bractwo Strzeleckie w Mikołowie

Komisje pracują zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

21 Lis

Relacja z konferencji

W dniach 15-16 listopada w Białym Domku odbyła się Konferencja o Ekonomii Społecznej ph. „Modelowa współpraca samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu”. Organizatorami konferencji był Urząd Miasta Mikołowa oraz Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Mikołowa.

Pierwszy dzień konferencji był poświęcony zagadnieniom związanym ze współpracą samorządów i organizacji pozarządowych, tworzeniu przedsiębiorstw społecznych i innych podmiotów ekonomii społecznej, odpowiedzialnym zamówieniom publicznym oraz szeregowi spraw związanych z uproszczeniami dla organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia działalności.

Wśród prelegentów obecnych na sali wyróżnić można Agnieszkę Pytlik – aktywistkę i działaczkę społeczną, współzałożycielkę Stowarzyszenia Działań Lokalnych Spichlerz, które skupia wspaniałych ludzi pracujących na zasobach materialnego i niematerialnego dziedzictwa lokalnego a od 2014 r. Radną Gminy Gaszowice oraz Grażynę Majewską-Tetlę – Prezes Fundacji Wspierania Kultury Sztuki i Edukacji „Integracja” prowadzącą Niepubliczne Przedszkole „Przygoda”.

Drugi dzień zdominował temat nowego rozporządzenia wykonawczego do ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warsztaty prowadził Michał Kosobudzki radca prawny, konsultant regionalny ds. zamówień publicznych, animator i specjalista ds. wsparcia przedsiębiorstw społecznych ROWES 2.0.

Tematy poruszane podczas konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem. Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych oraz samorządów. Goście przyjechali do Mikołowa m.in. z Pawłowic, Siemianowic Śląskich, Wyr, Dąbrowy Górniczej, Gierałtowic, Ornontowic, Bierunia, Łazisk Górnych, Raciborza czy Rybnika.

06 Lis

Zaproszenie na konferencję

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

EKONOMIA SPOŁECZNA

Modelowa współpraca samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu

Mikołów, 15-16 listopada 2019 r.
Biały Domek (ul. Karola Miarki 15)

Organizatorzy:

Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0

Urząd Miasta Mikołowa

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Mikołowa

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne i obejmuje udział w spotkaniach, przerwach kawowych, komplet materiałów konferencyjnych. Zgłoszenie prosimy przesyłać do dnia 13 listopada 2019r. Pytania prosimy kierować na adres: ngo@mikolow.eu lub poprzez nr tel. 734 424 349 – Agnieszka Ganiek.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/5LyLwEfhYDDxw5Gq6

04 Paź

Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2020 r.

Projekt Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

Konsultacje

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 314/273/19 z dnia
2 października 2019 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się
z projektem Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń

Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać do 14 października 2019 roku pocztą elektroniczną: ngo@mikolow.eu lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów):

Urząd Miasta Mikołów
Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Rynek 16
43-190 Mikołów
(z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy 2020”)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Informacje na temat projektu Programu są dostępne na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu  oraz www.ngo.mikolow.eu

Więcej informacji można uzyskać u Głównego Specjalisty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Mikołów, Rynek 16, pokój numer 20, lub pod numerem telefonu 734 424 349.

Załączniki:

09 Wrz

Rusza konkurs o tytuł Mikołowskiego Wolontariusza i Darczyńcy Roku 2019!

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór zgłoszeń do konkursu o tytuł „Wolontariusza Roku 2019” oraz „Darczyńcy Roku 2019”, organizowanego przez stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju w ramach projektu pt.: „Mikołowska Gala Wolontariatu 2019” finansowanego ze środków Gminy Mikołów.

Jak co roku, mikołowskie organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne współpracujące z wolontariuszami mają możliwość w sposób szczególny docenić, wyróżnić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność w bieżącym roku. Konkurs ma promować aktywne, zaangażowane osoby, które jako wolontariusze podejmują działania na rzecz innych, wspomagają działania mikołowskich organizacji i instytucji oraz włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne.

Z kolei konkurs o tytuł „Darczyńcy Roku 2019” stanowi okazję do podziękowania darczyńcom wspierającym w różnej formie (rzeczowej, finansowej) działania organizacji pozarządowych. Ma popularyzować i wspierać rozwój partnerskiej współpracy firm z NGO w Mikołowie.

Kandydatów do konkursu o tytuł  „Wolontariusz Roku 2019” mogą zgłaszać:

 • organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Mikołów,
 • mikołowskie instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji)

poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 14 października 2019 roku. Podpisane zgłoszenie należy dostarczyć do biura Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie, przy ul. Jana Pawła II 1/2 lub przesłać jego skan na adres e-mail: biuro@csr.biz.pl.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem konkursu o tytuł „Wolontariusza Roku 2019”.

Kandydatów do konkursu o tytuł „Darczyńca Roku 2019” mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Mikołów oraz mikołowskie instytucje publiczne, poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego. Tryb przyjmowania wniosków jest taki sam, jak w przypadku zgłoszeń wolontariuszy. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu o tytuł „Darczyńcy Roku 2019”.

Laureatów obu konkursów poznamy podczas Mikołowskiej Gali Wolontariatu, na którą serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Mikołowa.  

Gala odbędzie się 4 grudnia 2019 roku w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.

Do pobrania:

05 Wrz

Dołącz do II edycji Fabryki Pomysłów!

Chciałabyś zrobić coś dla innych? Masz ciekawy pomysł, ale brakuje ci funduszy na jego realizację?

Masz zamiar zorganizować wydarzenia, których jeszcze nigdy nie było w Twojej miejscowości lub dzielnicy?

Posiadasz ciekawe zainteresowania, którymi chcesz się podzielić z innymi?

Wpadłeś ze znajomymi na ciekawy pomysł i chcesz w jego realizację zaangażować mieszkańców Twojej miejscowości lub okolicy?

W Twoim mieście młodzi ludzie nie mają miejsca, gdzie mogliby rozwijać swoje pasje?

Jeśli na większość tych pytań odpowiadasz TAK, to dołącz do uczestników spotkania „Fabryka Pomysłów” – szkolenia wprowadzającego w założenia Projektów Solidarności, które odbędzie się od 19 do 21 września 2019 r. w Warszawie.

Czekamy właśnie na Ciebie!

Dlaczego warto spędzić czas w Fabryce Pomysłów?

 • dowiesz się, na jakie działania możesz uzyskać dofinansowanie w ramach nowego programu Komisji Europejskiej – Europejskiego Korpusu Solidarności,
 • dowiesz się, jak zaplanować i zrealizować Projekt Solidarności,
 • otrzymasz jasne wskazówki, jak wypełnić formularz wniosku,
 • poznasz ludzi, którzy tak, jak Ty chcą działać lokalnie,
 • zainspirujesz się pomysłami innych uczestników szkolenia,
 • dopracujesz koncepcję swojego projektu.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:

 • mają od 18-30 lat,
 • nie mają doświadczenia w realizacji projektów lokalnych i chcą dowiedzieć się więcej o Europejskim Korpusie Solidarności
 • są zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie Projektu Solidarności

Nie czekaj – zgłoś się i działaj lokalnie!

Formularz zgłoszeniowy
Wypełnione formularze zgłoszeniowe przyjmujemy do 9 września 2019 r.

Koszty zakwaterowania, wyżywienia, materiałów oraz dojazdu uczestników pokrywa Narodowa Agencja Programu Europejski Korpus Solidarności.

Zgłoszenia przyjmuje oraz na wszystkie pytania dotyczące szkolenia odpowiada Joanna Jastrzębska Joanna.Jastrzebska@frse.org.pl.

Więcej informacji o możliwościach, które dają Projekty Solidarności znajdziesz TU