Bez kategorii

Program ,,Równać Szanse”

Posted on

Rusza nabór w Ragionalnym Konkursie Grantowym . Konkurs jest skierowany do lokalnych organizacji pozarządowych, domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grupy dorosłych z małych miejscowości (do 20 000 mieszkańców). Wnioski można składać do 27.10.2020 r.Więcej informacji znajduje się w wydarzeniu oraz na stronie internetowej: ➡️ www.rownacszanse.pl ➡️www.Facebook.pl

Bez kategorii

Konsultacje projektu Uchwały ws. Inicjatywy Lokalnej

Posted on

Projekt  uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej KONSULTACJE Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 585/176/20 z dnia9 czerwca 2020 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania sięz projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji […]

Bez kategorii

Koronawirus – informacje

Posted on

BIEŻĄCE INFORMACJE DOT. KORONAWIRUSA W MIKOŁOWIE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ: Szanowni Mieszkańcy Mikołowa, kierując miastem musimy w tej trudnej sytuacji odpowiedzialnie zadbać o zdrowie nas wszystkich, więc proszę o wyrozumiałość i zrozumienie dla podejmowanych decyzji. Postaramy się o wszystko zadbać i informować Państwa w możliwie najlepszy sposób. 1 – Proszę zrozumieć, że zaistniała sytuacja z […]

Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności – wyniki

Posted on

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludnościogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa. Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 6.02.2020 r. o godz. 15.30. Konkurs został rozstrzygnięty 19.02.2020 r. Dotacje udzielone w wyniku konkursu (50 000,00 zł): […]

Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie pomocy społecznej – wyniki

Posted on

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej  dla Gminy Mikołów na rok 2020 „Razem dla siebie – edycja IV”. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta […]

Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie kultury – wyniki

Posted on

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wyniki Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 20.01.2020 r. o godzinie 17:00 Konkurs został rozstrzygnięty 18.02.2020 r. Dotacje udzielone w wyniku konkursu (74 370,00 zł): Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania […]

Bez kategorii

Komisje Konkursowe w 2020

Posted on

Lista Przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 12.12.2019 r., po zapoznaniu się z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta, udostępnia się Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie i na […]

Bez kategorii

Relacja z konferencji

Posted on

W dniach 15-16 listopada w Białym Domku odbyła się Konferencja o Ekonomii Społecznej ph. „Modelowa współpraca samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu”. Organizatorami konferencji był Urząd Miasta Mikołowa oraz Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0. Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Mikołowa. Pierwszy dzień konferencji był poświęcony zagadnieniom związanym ze współpracą samorządów i organizacji pozarządowych, tworzeniu przedsiębiorstw […]

Bez kategorii

Zaproszenie na konferencję

Posted on

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI EKONOMIA SPOŁECZNA Modelowa współpraca samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu Mikołów, 15-16 listopada 2019 r. Biały Domek (ul. Karola Miarki 15) Organizatorzy: Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Urząd Miasta Mikołowa Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Burmistrza Mikołowa Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne i obejmuje udział w spotkaniach, przerwach kawowych, komplet materiałów […]

Bez kategorii

Konsultacje Projektu Programu współpracy na 2020 r.

Posted on

Projekt Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami Konsultacje Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 314/273/19 z dnia 2 października 2019 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego […]