05 Wrz

Zaproszenie do konkursu edukacyjnego I Know America 2020

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza uczniów szkół średnich w wieku 14-19 lat do wzięcia udziału w „I Know America 2020”, ogólnopolskim konkursie wiedzy o Stanach Zjednoczonych.

Konkurs co roku organizuje Fundacja Wspomagania Wsi we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce, Ośrodkiem Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i Amerykańską Izbą Handlową.

Wysiłek się opłaca

W zeszłym roku jedną z nagród był wyjazd edukacyjny do Stanów Zjednoczonych. Młodzież z całego świata spędziła cztery tygodnie na kampusie Purdue University w stanie Indiana w ramach programu Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship (BFTF).

Na najlepszych czekają też m.in. studia I stopnia w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego i staż w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Warszawie (stażysta lub stażystka otrzyma również nagrodę w wysokości 1500 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania w Warszawie).

Trzy etapy konkursu

Uczestnicy konkursu I Know America sprawdzą swoją wiedzę w trzech etapach. Pierwszy to test wielokrotnego wyboru, drugi to esej na jeden z kilkunastu tematów. Autorzy najlepszych tekstów spotkają się w trzecim etapie, który odbędzie się w Warszawie. Finaliści porozmawiają z komisją złożoną z przedstawicieli Ośrodka Studiów Amerykańskich UW, Ambasady Stanów Zjednoczonych i Fundacji Wspomagania Wsi.

Coś więcej niż nagrody

Udział w I Know America jest dla laureatów inspiracją do podejmowania własnych inicjatyw. „Projekt Przyszłość” zorganizowany przez licealistów z Poznania, czy przedsięwzięcie „Youth Ambassadors Summer Institute” zainicjowane przez uczniów z Tych to tylko niektóre przykłady takich działań (więcej na ten temat na stronie konkursu: http://knowamerica.pl/news/uczniowie-ktorzy-chca-zmieniac-swiat).

Więcej informacji i rejestracja na stronie konkursu: http://knowamerica.pl/

04 Wrz

Ruszył Konkurs o tytuł „Społecznika Roku 2019” tygodnika Newsweek Polska

Znasz osobę, która bezinteresownie działa na rzecz innych, aktywnie organizuje pomoc sąsiedzką, udziela się społecznie, wspiera społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczy o ochronę środowiska? Zgłoś ją do jedenastej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika Newsweek Polska.Termin składania wniosków upływa 30 września 2019 roku.

Kandydatów do tytułu Społecznika Roku tygodnika „Newsweek Polska” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, grupy nieformalne, firmy, związki wyznaniowe oraz osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji). Kapituła wybierze dwóch laureatów: jednego w kategorii lokalnej i jednego w kategorii ogólnopolskiej.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym 2020 r. Sylwetki i działalność laureatów zostaną zaprezentowane w artykule na łamach tygodnika Newsweek Polska.

Wnioski z nominacjami można przesyłać do  30.09.2019 r. (włącznie) na adres spolecznikroku@filantropia.org.pl .

Więcej informacji można znaleźć na stronach: www.filantropia.org.pl/post/spolecznikroku oraz www.spolecznikroku.newsweek.pl. Zachęcamy również do odwiedzania profilu https://www.facebook.com/spolecznikroku/.

Partnerem Głównym Konkursu o tytuł „Społecznika Roku” Tygodnika „Newsweek Polska” jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, a Partnerem Merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

ZAŁĄCZNIKI:

26 Sie

Puchar Polski Kanarka Kolorowego drugi raz w Mikołowie

Mikołowski Klub Hodowców Kanarka Kolorowego we współpracy z Gminą Mikołów kolejny raz organizuje wielkie święto pasjonatów pięknych i wyjątkowych ptaków – kanarków. W sierpniu w magistracie odbyło się uroczyste podpisanie umowy między Klubem a Burmistrzem Mikołowa Stanisławem Piechulą.

Wydarzenie to jest podsumowaniem całorocznej pracy hodowlanej wszystkich hodowców w całej Polsce. Puchar Polski organizowany jest w 4 kategoriach głównych oraz ok. 32 podkategoriach. Wydarzenie będzie trwało 5 dni i planowane jest na listopad 2019 r. w Mikołowskim Domu Kultury. Sędziowie oceniający zakwalifikowane do Pucharu ptaki będą posiadali międzynarodowe uprawnienia COM. Wydarzenie będzie również objęte honorowym patronatem Polskiej Federacji Ornitologicznej. Zadanie zostało również objęte patronatem honorowym Burmistrza Miasta Mikołowa.  Zadanie będzie realizowane w ścisłej współpracy z Mikołowskim Domem Kultury.

Mikołowski Klub Hodowców Kanarka Kolorowego powstał w celu propagowania wśród osób dorosłych jak i młodzieży miłości do przyrody oraz otaczającego nas środowiska poprzez hodowlę kanarków. Stowarzyszenie na co dzień organizuje spotkania, sympozja, wydarzenia kulturalne, które mają na celu propagowanie postaw uszlachetniania hodowli ptaków, poszerzania światopoglądu na temat zwierząt. Są to jednocześnie szkolenia i wydarzenia mające na celu integrację dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Stowarzyszenie prowadzi również działalność kulturalną organizując wieczorki tematyczne, imprezy plenerowe, itp. Stowarzyszenie skupia obecnie 33 członków, w śród których znajduje się ubiegłoroczny wicemistrz świata Kanarka Czerwonego oraz czołówkę Polskich hodowców kanarka kolorowego, którzy brali udział również w Mistrzostwach Polski i Świata.

27 Lip

Kolejny Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Cechą charakterystyczną wszystkich projektów jest to, że mają swój początek i koniec. Cieszymy się niezmiernie, że w Mikołowie mamy tendencję do kontynuacji dobrych, wartościowych i potrzebnych projektów. 1 lipca br. podpisana została umowa pomiędzy Centrum Społecznego Rozwoju, a gminą Mikołów dotycząca kontynuacji realizacji zadania publicznego z dziedziny pomocy społecznej obejmującego prowadzenie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019. W ramach którego przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności wsparcie w postaci paczek żywnościowych zostanie objętych około 400 beneficjentów, skierowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie. Dodatkowym działaniem będzie prowadzenie Punktu Zbiórki Odzieży i Żywności przy ul. Podleskiej 14d polegające na pozyskaniu i dystrybucji odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego itp. 

W środę 24 lipca Burmistrz Stanisław Piechula oraz Pani Wiceburmistrz Iwona Spychała-Długosz wraz z przedstawicielami MOPS oraz Agnieszką Ganiek Głównym Specjalistą ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi odwiedzili magazyn, w którym wydawana jest żywność oraz rzeczy. Koordynatorka projektu Pani Karolina Wojsz przedstawiła zarys projektu, jego główne cele oraz podsumowała dotychczasowe funkcjonowanie magazynu. Opowiedziała o planach na najbliższy rok. 

Program dla beneficjentów ruszy od września, a do tego czasu Stowarzyszenie planuje odświeżyć pomieszczenia, przygotować kampanię informacyjną oraz zorganizować wydarzenie integracyjne. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 realizowany jest przez stowarzyszenie od 2014 roku przy współpracy z Urzędem Miasta w Mikołowie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Projekt finansowany jest ze środków gminy Mikołów.

03 Cze

Działaj Lokalnie 2019

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju serdecznie zaprasza lokalnych liderów i organizacje pozarządowe do udziału w kolejnej już edycji konkursu „Działaj Lokalnie” organizowanym w powiecie mikołowskim, pszczyńskim i bieruńsko-lędzińskim. Na pomysły czekamy do 23 czerwca 2019 roku.

Kwota wnioskowanej dotacji, o jaką można się ubiegać, wynosi maksymalnie 3000,00 zł, na projekty trwające minimum 2 a maksimum 4 miesiące.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • mają siedzibę w gminach: Bieruń, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry, Goczałkowice – Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna, Suszec;
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Program „Działaj Lokalnie” wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na realizację projektów, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony celdobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 2 miesiące) oraz projekty, które z roku na rok powielają te same działania.

Zainteresowanych zapraszamy do zainspirowania się doświadczeniem poprzednich grantobiorców- Program „Działaj Lokalnie” to ponad 9 500 zrealizowanych projektów. Zrealizowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl– część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 23 czerwca 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową na stronie CSR: https://csr.biz.pl/2019/04/konkurs-dzialaj-lokalnie-2019-ogloszony/

24 Maj

Delegacja gości z Ukrainy

Urząd Miasta kolejny raz gościł silną grupę naszych sąsiadów z Ukrainy. Uczestnikami delegacji byli przedstawiciele Donbaskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz organizacji pozarządowej Młodzież Ukrainy Wschodniej, którzy zainteresowani byli rozwojem samorządu lokalnego, w tym rozwojem społeczności lokalnej poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz polityka młodzieżowa.

Program wizyty był bardzo intensywny. Nasi goście zobaczyli Biały Domek, Bibliotekę, starówkę. Ale najważniejsze było spotkanie w Urzędzie Miasta, podczas którego Burmistrz Miasta Stanisław Piechula oraz Główny Specjalista ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Agnieszka Ganiek przedstawili działania Mikołowa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizowane inicjatywy lokalne, oraz programy „Aktywne postawy młodzieży”.

Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie i wywołała długą dyskusję. Nasi goście zadawali wiele pytań i dopytywali o szczegóły realizowanych działań, oraz mechanizmy ich finansowania. Ważnym elementem dyskusji była rozmowa o trudnościach i sposobach radzenia sobie z nimi.

Od opowieści przeszliśmy do działania i kolejnym punktem była wizyta w siedzibie Centrum Społecznego Rozwoju oraz Stowarzyszenie BATUT – organizacjach, które współpracują z Urzędem Miasta, ale mają również bardzo duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej czy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Cieszymy się, że praca którą na co dzień wykonujemy, budując relacje z organizacjami pozarządowymi, została dostrzeżona przez Fundacja Liderzy Przemian (organizatora wizyty) i uznana za dobrą praktykę, którą warto się pochwalić, przed gośćmi z Ukrainy.

08 Maj

Akademia Rozwoju Liderów NGO

Zapraszamy organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów na kolejną Akademię Rozwoju Liderów 2.0. W tym roku skupiamy się na tematach około promocyjnych organizacji pozarządowych. Zaprosiliśmy do współpracy fantastyczną specjalistę w tej dziedzinie – Agnieszkę Wyszyńską związaną z projekt-marka

Zapisy:
https://forms.gle/cxgDBKdfC21URbEc9

Terminy:
Szkolenia odbywać się będą w siedzibie Centrum Społecznego Rozwoju ul. Jana Pawła II 1/2 w godzinach 17:00-20:00.
w następujących terminach:
maj: 8, 29
czerwiec: 5, 19
wrzesień: 11
październik: 16
listopad: 13

Zapraszamy do zapoznania się z tematami poszczególnych szkoleń:

Temat 1
Po co promocja w organizacji pozarządowej?
– analiza sytuacji wyjściowej (jak jest teraz)
– jakie mamy cele i co z nich wynika, zasada „start with why”
– jakie mamy zasoby
– o tożsamości i wizerunku organizacji

Temat 2
Do kogo mówimy? Czyli odbiorcy promocji organizacji
– jak stworzyć mapę odbiorców
– kim są kluczowi odbiorcy i jak to wpływa na działania promocyjne
– do kogo chcemy mówić, kto jest nam potrzebny, kto nas jeszcze nie zna

Temat 3
Co mówić? Czyli budowanie skutecznego przekazu promocyjnego
– czym jest język korzyści
– o budowaniu historii, elementy storytellingu
– claim, czyli hasło przewodnie organizacji
– content marketing, czyli co wartościowego możemy dać odbiorcom
– język branżowy NGOs, czyli jak mówić, aby nas zrozumieli

Temat 4
Jak dotrzeć do naszych odbiorców? Czyli narzędzia promocji
– planowanie i dobór narzędzi promocyjnych
– narzędzia bezpłatne, które warto znać
– działania w internecie i poza nim
– jak mądrze wydawać pieniądze na działania promocyjne

Temat 5
Relacje z mediami
– jak współpracować z dziennikarzami i czym ich zainteresować
– tworzenie bazy mediów
– jak napisać informację prasową i jak ją udostępnić
– rzecznik prasowy w organizacji – czy jest potrzebny

Temat 6
Promocja projektu
– jakie narzędzia dobrać do promocji projektu
– kogo zaangażować w promocję projektu
– viral marketing, czyli jak zwiększać zasięgi

Temat 7
Zarządzanie promocją organizacji
– jak stworzyć harmonogram promocji
– ewaluacja działań promocyjnych
– dobór współpracowników i zakres kompetencji
– motywowanie osób odpowiedzialnych za promocję organizacji

Wsparcie merytoryczne w ramach Akademii Liderów NGO 2.0 prowadzone jest przez doradców i animatorów Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

19 Mar

Zostaw 1% w Mikołowie

LP. NR KRS NAZWA ADRES CEL DZIAŁANIA
1 0000016869 MIKOŁOWSKIE STOWARZYSZENIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PROFILAKTYKI „ZMIANA” Mikołów, Krakowska 30 tel. 32 226 41 76
www.zmiana-mikolow.pl
Celem stowarzyszenia jest m. in. udzielanie wsparcia osobom doznającym przemocy domowej, jej sprawcom oraz dzieciom i młodzieży żyjącym w rodzinach nią dotkniętych.
2 0000057478 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W MIKOŁOWIE Mikołów, Plac Salwatorianów 4
tel. 32 226 31 52
www.psouu-mikolow.pl
Działa na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Organizuje wczesną interwencję i wspomaganie rozwoju dziecka, sprawuje opiekę dostosowaną do niepełnosprawności wychowanków.
3 0000159623 STOWARZYSZENIE „UŚMIECH” Mikołów, Rybickiego 21
tel.601487503
http://www.stowarzyszenieusmiech.eu/
Prowadzi działalność z zakresu pomocy społecznej, edukacyjnej, oświatowej, charytatywnej. Wspiera rodziny, organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży.
4 0000163011 ŚLĄSKI OGRÓD BOTANICZNY Mikołów, Sosnowa 5
tel. 32 779 76 02
www.sibg.org.pl
Pieniądze z 1 procenta przeznaczane są na zabiegi pielęgnacyjne kolekcji sadowniczej i na zakup materiałów do wykonania infrastruktury towarzyszącej uprawom drzew owocowych.
5 0000200446 KLUB SPORTOWY BURZA BOROWA WIEŚ Mikołów, Gliwicka 367
https://burza-bw.futbolowo.pl
Organizuje zajęcia w ramach czterech sekcji: siatkówki, piłki nożnej, akrobatyki i tenisa stołowego. Propaguje kulturę fizyczną i sport, upowszechnia turystykę i krajoznawstwo.
6 0000237740 STOWARZYSZENIE ŚW.JÓZEFA „JESTEŚMY” Mikołów, Okrzei 27
tel. 32 226 59 76
www.jestesmy.com.pl
Jego celem jest finansowe, merytoryczne i organizacyjne wspieranie pomocy zdrowotnej, działalność charytatywna i na rzecz niepełnosprawnych, promocja i organizacja wolontariatu.
7 0000261946 NIEZALEŻNA INICJATYWA RODZICÓW I POŁOŻNYCH „DOBRZE URODZENI” Mikołów, Żwirki i Wigury 21
www.dobrzeurodzeni.pl
Działa na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, prowadzi internetową wyszukiwarkę położnych, szkół rodzenia, domów narodzin.
8 0000353992 FUNDACJA „STONOGA” Mikołów, Pszczyńska 25
tel. 32 738 24 26, 530 761 071
www.fundacjastonoga.pl
Celem Fundacji jest pomoc szczególnie dzieciom w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, organizuje dla nich turnusy rehabilitacyjne, zakupy i zbiórki m.in. leków, odzieży, żywności.
9 0000380907 STOWARZYSZENIE POMOCNA DŁOŃ – KRYSTYN I SYMPATYKÓW Mikołów, ul. Kasztanowa 3
tel. 601 947 977
www. stowarzyszeniekrystyn.eu
Stowarzyszenie jest organizacja społeczną działająca w powiecie mikołowskim od marca 2011 roku na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.
10 0000405119 RADA OGRODÓW BOTANICZNYCH I ARBORETÓW W POLSCE  ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów
www.robia.pl
Jednym z celów organizacji jest inicjowanie i podejmowanie wspólnych badań związanych z programem działalności poszczególnych ogrodów, a zwłaszcza nad ochroną ‘ex situ’ zagrożonych gatunków roślin w Polsce i na świecie oraz planowanie wspólnej strategii rozwoju;
11 0000448977 ANIMA HUMANA http://www.anima-humana.com Jednym z celów organizacji jest działalność na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych.
12 0000566902 OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŁOSIERDZIE BOŻE W MIKOŁOWIE – BOROWEJ WSI http://www.borowa-wies.pl/ Obecnie w ramach Ośrodka działają następujące jednostki wspomagające i aktywizujące osoby niepełnosprawne:
– Dwa Domy Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo,
– Warsztat Terapii Zajęciowej
– Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
– Zakład Aktywności Zawodowej na bazie rolnictwa
– Zakład Aktywności Zawodowej „Grill” na bazie usług cateringowych i usług pralniczych
– Środowiskowy Dom Samopomocy.
13 000012847 – z dopiskiem koło w Mikołowie Polski Związek Niewidomych okręg śląski Mikołów, os. Grunwaldzkie 10
tel. 32 738 40 18
Finansuje zajęcia dla podopiecznych, organizuje prelekcje lekarskie, spotkania ze sztuką, szkolenia w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego metodami bezwzrokowymi.
14 0000116212 – z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Kamionka Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Katowicka 91, 43-190 Mikołów
(32) 22 60 289
(32) 20 67 714
Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
15 0000116212 – z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Mokre Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Miodowa 3, 43-195 Mikołów-Mokre (32) 32 26 104 Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
16 0000116212 – z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Paniowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Mokierska 1, 43-197 Mikołów-Paniowy
tel.: (32) 32 25 092
Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
17 0000116212 – z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Śmiłowice Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Jana Kawalca 29, 43-197 Mikołów-Śmiłowice
(32) 22 61 405
Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
18 0000116212 – z dopiskiem Ochotnicza Straż Pożarna Mikołów Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ul. Bernarda Krawczyka 16, 43-190 Mikołów (32) 32 60 929 Działa na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami.
19 0000186577 – z dopiskiem Klub SHDK Mikołów Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Mikołów, Rynek 19 Stowarzyszenie propaguje oddawanie krwi na potrzeby lokalnych placówek szpitalnych, akcje często łączą się z prelekcjami, pogadankami i konkursami.
20 0000273051 – z dopiskiem Hufiec Ziemi Mikołowskiej Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Mikołów, Plac Harcerski 1
tel. 32 226 00 35
www.mikolow.zhp.pl
Przekazania 1 procenta umożliwia uatrakcyjnić program i wychowanie dzieci, pozwala na dofinansowanie biwaków, zakup materiałów, kształcenie kadry, wypoczynek podopiecznych.
21 0000223366 Centrum Społecznego Rozwoju Mikołów, Jana Pawła II 1/2, www.csr.biz.pl Jesteśmy organizacją społeczną;
Organizacja działa non-profit od 2004 roku, wspiera rozwój ekonomii społecznej;
Buduje międzinstytucjonalną sieć współpracy na terenie podregionu tyskiego;
Wspiera inicjatywy społeczne;
Prowadzi działania związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych;
Organizuje i prowadzi dystrybucję żywności dla najuboższych;
Wspiera rozwój zainteresowań młodych ludzi;
Jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych OFOP.
22 0000542369 Stowarzyszenie Batut Targowisko miejskie, Stawowa 23/10
Mikołow,
Główne cele stowarzyszenia to:
– wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet, ludzi młodych i niepełnosprawnych.
– Inspirowanie i ułatwianie aktywnego poznawania krajowego i międzynarodowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
– Ochrona środowiska i przyrody
23 0000223366 – z dopiskiem Skarb Centrum Terapii i Rozwoju Skarb ul. Wyzwolenia 27 (siedziba Wirometu),
43-190 Mikołów
Fundacja ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu specjalistycznych zajęć. Zatrudnia specjalistów oferujących profesjonalną pomoc terapeutyczną. Diagnozują i wspierają rodziny dzieci z niepełnosprawnościami (m.in.: ze spektrum autyzmu). Organizują zajęcia kreatywne i rozwojowe dla dzieci. Wykonują profesjonalną diagnozę logopedyczną, prowadzą terapię EEG biofeedback, zajęcia integracji sensorycznej oraz doświadczania świata.
24 0000223366 – z dopiskiem Herbateka Fundacja Herbateka ul. Głogowa 31
43-190 Mikołów
tel.: +48 669148304
Herbateka jest Fundacją zajmującą się animacją społeczną oraz edukacją w obszarze kultury i postaw społecznych.
Zajmujemy się aktywizacją zawodową oraz włączaniem osób i grup do pełnego i wartościowego uczestnictwa w życiu społecznym.
Organizujemy wydarzenia kulturalne, warsztaty artystyczne, spotkania i szkolenia, współpracując z samorządami lokalnymi oraz ze środowiskami twórczymi.
Prowadzimy herbaciarnię w Mikołowie, która jest miejscem spotkań mieszkańców i promocji zdrowego, kreatywnego i zrównoważonego życia.
25 0000223366 – z dopiskiem Reta Zespół Szkolno-Przedszkolny – P-13 i SP-11 ul.Skalna 10
43-190 Mikołów te.:32-2260624
Placówka oferuje: wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która jest otwarta na indywidualne potrzeby dzieci, nowoczesne metody: m.in. metodę „Ruchu Rozwijającego” Weroniki Sherborne, metodę „Dobrego Startu” Marty Bogdanowicz, metodę „Beti Strauss”, rzetelne przygotowanie do kontynuowania nauki w następnym etapie edukacyjnym, gimnastykę korekcyjną, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia z psychologiem i pedagogiem, imprezy kulturalno – rozrywkowe, dbanie o rozwój zdrowotny, wyjazdy na basen.
26 0000064561 – z dopieskiem Fundacja Auxilium Fundacja Auxilium Mikołów, Os. C. K. Norwida 4 /6
43-190 Mikołów
+48 608 872 470
auxilium.mikolow@gmail.com
http://fundacjaauxilium.eu
Fundacja Auxilium jest młodym podmiotem, zarejestrowanym w październiku 2016 r. Fundatorka wyznaczyła kilka obszarów tematycznych, w której organizacja planuje się rozwijać, w tym m.in.:
– pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin;
– ochrony i promocji zdrowia;
– nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
– upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
– promocji i organizacji wolontariatu.
Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie usług opiekuńczych dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz organizacji warsztatów dla seniorów i młodzieży.
27 0000268115 – z dopiskiem” RR PRZEDSZKOLA NR 12 W
MIKOŁOWIE
Przedszkole nr. 12 im. Bajkowej Przygody w Mikołowie Przedszkole nr 12 w Mikołowie,
ul. Słowackiego 18
Przekazany 1% będzie przeznaczony na pomoce dydaktyczne dla wychowanków naszego przedszkola.
01 Mar

Darmowe rozliczenie PIT 2018/2019

Zachęcamy do skorzystania z dedykowanego programu do rozliczania PIT. Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego z Gminy Mikołów.

Pamiętaj, aby wpisać w formularzu PIT mikołowski adres zamieszkania.

Nie musisz być zameldowany w Mikołowie.

Nie musisz składać żadnych dodatkowych dokumentów.

Zachowaj potwierdzenie złożenia deklaracji PIT.

14 Lut

Rozstrzygnięcie konkursu – Kultura

Rozstrzygnięcie konkursu

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2019 roku w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 4.02.2019 r. o godz. 17.00.

Konkurs został rozstrzygnięty 14.02.2019 r.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (41 060,00 zł):

Lp. Nazwa Organizacji Tytuł zadania Udzielona dotacja
1 O’RETY – Fundacja Promująca Aktywność O’Rety! Bajkiem na Bajki! 6150,00 zł
2 Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Mikołowie Kultura bez barier 8000,00 zł
3 Stowarzyszenie „Uśmiech” To ziemia, na której rodzą się diamenty – Jan Paweł II 5200,00 zł
4 Stowarzyszenie Batut Tradycjo śląsko na bez tydzień i łod świenta 4000,00 zł
5 Mikołowskie Towarzystwo Historyczne Spotkania ze Śląskiem 3000,00 zł
6 Fundacja Herbateka Mikołowska Wszechnica Kreatywności – warsztaty rozwojowe 5000,00 zł
7 Fundacja Dom Modernisty Mokre – Lokalne rody i historia 3000,00 zł
8 Mokierskie Stowarzyszenie Muzyczne Działalność muzyczna Mokierskiego Chóru Kameralnego 6710,00 zł