Aktualności

Konsultacje społeczne

Posted on

Konsultacje społeczne w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Mikołowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacje trwają od 10-14 października 2022 r.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Posted on

Kolejny raz mamy przyjemność zaprosić Państwa do opracowywania Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dokument ten jest niezwykle istotny zarówno dla organizacji pozarządowych jak i dla urzędu. Stanowi on swoisty punkt odniesienia, jak również wytycza kierunki działania na nadchodzący rok kalendarzowy. Pragniemy podkreślić, że Państwa uwagi w […]

Aktualności

Konsultacje Społeczne

Posted on

Zapraszamy dziś tj.10 maja, na godzinę 16:00 na konsultacje społeczne w formie online odnośnie Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. https://meet.google.com/wrj-bxgp-irz?authuser=3

Konsultacje społeczne

Konsultacje Społecznej

Posted on

Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 899/116/21 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych:  www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń. Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać między 30 kwietnia – 11 maja […]

Konkursy ofert

Spotkanie konsultacyjne

Posted on

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne ofert dotacji w dziedzinie kultury, które odbędzie się w dniu dzisiejszym tj. 17 lutego 2021 r., o godzinie 16:30 na platformie Google Meet. W trakcie spotkania odpowiemy na pytania związane z przygotowaniem prawidłowej oferty konkursowej. Link do spotkania : https://meet.google.com/amx-aczn-rbt

Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE – MIKOŁOWSKA RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

Posted on

Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 799/16/21 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych:  www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń. Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać między 25 stycznia – 5 […]

Konsultacje społeczne

Spotkanie konsultacyjne ,,Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego”

Posted on

Spotkanie konsultacyjne ,,Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” odbędzie się 27 stycznia 2020 roku, w godzinach od 16:30-18:30, z wykorzystaniem platformy Google Meet.Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie. W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.Link do spotkania: https://meet.google.com/emg-ntyo-jwd

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Posted on

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 692/283/20 z dnia5 października 2020 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się z projektem w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Konsultacje trwają od 6 października do 15 października 2020 r. Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu (konsultacje […]

Konsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

Posted on

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 686/277/20 z dnia30 września 2020 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania sięz projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na […]