Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Posted on

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 692/283/20 z dnia5 października 2020 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się z projektem w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok. Konsultacje trwają od 6 października do 15 października 2020 r. Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu (konsultacje […]

Konsultacje społeczne

Konsultacje w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami

Posted on

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 686/277/20 z dnia30 września 2020 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania sięz projektem uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na […]