Szkolenie, konferencja, warsztat

Bezpłatne szkolenie – sprawozdanie finansowe, CIT-8 za 2019r.

Posted on

Mikołowskie Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza na BEZPŁATNE szkolenie z elementami warsztatowymi pt. Sprawozdanie finansowe i CIT-8 w NGO. Szkolenie odbędzie się w Domku Harcerskim, 20 stycznia od godz. 16:00 Zgłoszenie prosimy przesyłać do dnia 19 stycznia 2020r.Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/N9KdRKQP1zMVWHM69 Szkolenie poprowadzi p. Justyna Janota – doradca biznesowy ROWES […]