Szkolenie, konferencja, warsztat

Postaw na rozwój zawodowy !

Posted on

Organizacja Humaneo organizuje na terenie Śląska projekt ,,Postaw na rozwój zawodowy”, który dedykowany jest dla osób powyżej trzydziestego roku życia – bezrobotnych lub osób długotrwale, biernych zawodowo. Osoby te muszą zamieszkiwać obszar zrewitalizowanego subregionu centralnego województwa Śląskiego. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na internetowej stronie projektu:http://instytut-edukacji.org/postaw-na-rozwoj-zawodowy/

Szkolenie, konferencja, warsztat

Festiwal Sektor 3.0

Posted on

Festiwal Sektor 3.0 to największe w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie, które pokazuje, jak technologiczne trendy przełożyć na język praktycznych zastosowań. Tegoroczna edycja pod hasłem „Driving Change” odbędzie się 16 września w formule ONLINE i poświęcona będzie kompetencjom nowej codzienności, przydatnym na różnych etapach zmiany. Poza sesjami seminaryjnymi, dyskusjami panelowymi oraz prezentacjami w formule “na żywo”, nadawanymi […]

Szkolenie, konferencja, warsztat

Bezpłatne szkolenie – sprawozdanie finansowe, CIT-8 za 2019r.

Posted on

Mikołowskie Centrum Organizacji Pozarządowych wraz z Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza na BEZPŁATNE szkolenie z elementami warsztatowymi pt. Sprawozdanie finansowe i CIT-8 w NGO. Szkolenie odbędzie się w Domku Harcerskim, 20 stycznia od godz. 16:00 Zgłoszenie prosimy przesyłać do dnia 19 stycznia 2020r.Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/N9KdRKQP1zMVWHM69 Szkolenie poprowadzi p. Justyna Janota – doradca biznesowy ROWES […]