AktualnościDzieje się lokalnieKonkursWolontariat

Cichy Anioł 2021

Drogie Organizacje!

W zeszłym roku z powodu pandemii rozpoczęliśmy inicjatywę nominowania Społeczników, tytułując ich mianem Cichego Anioła. Ze względu na szerokie zainteresowanie wydarzeniem, postanowiliśmy pozostawić taką formę gratyfikacji Wolontariuszy.

W związku z powyższym, jeżeli chcecie zgłosić osoby do otrzymania tytułu Cichego Anioła 2021, wypełnijcie formularz zgłoszeniowy, który znajduje się w załączeniu.

Kandydatów do tytułu  „Cichy Anioł 2021” mogą zgłaszać: 

  • osoby fizyczne, poprzez dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Formularz można dostarczyć: 

  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Centrum Aktywności Społecznej
    w Mikołowie (ul. Jana Pawła II 4, 43-190 Mikołów);
  • osobiście do siedziby Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie (ul. Jana Pawła II 4, 43-190 Mikołów), w godzinach pracy Centrum oraz Urzędu lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:casmikolow@gmail.com (podpisany skan zgłoszenia) – oryginał zgłoszenia oraz umowę należy dostarczyć
    do organizatora nie później niż do dnia 10.11.2021 roku)  

Nominowanym Społecznikiem nie może być osoba, która w ostatnim roku otrzymała tytuł Cichego Anioła 2020 r.

Każda organizacja/instytucja może zgłosić 1 wolontariusza do tytułu.

Załączniki: