Bez kategorii

Członkowie Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz absolwenci Szkoły Liderów na Malcie!

Mariusz Wierzgoń i Patrycja Bojdoł, członkowie Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz absolwenci Szkoły Liderów, dzięki życzliwości Starostwa Powiatowego w Mikołowie mieli możliwość reprezentować Polskę podczas międzynarodowego spotkania  zorganizowanego w listopadzie na Malcie w miejscowości Bugibba. Projekt pod tytułem „Colours of the wind” odbywał się w ramach programu Erasmus+  i miał na celu wymianę informacji oraz doświadczeń pomiędzy młodymi liderami z krajów Unii Europejskiej.

W projekcie uczestniczyli młodzi liderzy z 12 krajów: Łotwy, Słowacji, Niemiec, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Malty oraz Polski. Tematem przewodnim projektu był problem uchodźców i emigrantów ekonomicznych w Europie. Szeroko omawiano ich los oraz wszelkie trudności związane z asymilacją tych ludzi
w społeczeństwie. Przedstawiono „dobre praktyki”, które od niedawna zostały wprowadzone na Malcie. Uczestnicy spotkania mieli również okazję rozmawiać
z mieszkańcami Bugibby pytając ich o stosunek do migrantów w Europie. Spotkanie to stało się platformą wymiany poglądów. Nierzadko krytyczne spojrzenie pozwoliło rzetelnie przedstawić zagrożenia, ale i korzyści jakie mogą wnieść do społeczeństw uchodźcy
i emigranci przybywający do Europy. Wspólnie wypracowano propozycję projektów, które mogą stanowić inspirację dla osób zajmujących się tą tematyką, pracowników socjalnych, nauczycieli, a nawet zwykłych mieszkańców miast. Końcowym efektem projektu będzie ogólnodostępny e-book, zawierający propozycje działań opracowanych podczas warsztatów. Spotkanie było również okazją do wzajemnego poznania się i promowania naszego kraju szczególnie, że działano w mieszanych, międzynarodowych zespołach.

Absolwenci przedstawili również działania jakie podejmują w ramach swojej organizacji: Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i Szkoły Liderów.

img_0605 img_8618 img_8638

Dodaj komentarz