Dokumenty do pobrania

 UWAGA! NOWELIZACJA USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Jednolity tekst ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujący stan prawny na dzień 25 lipca 2016 r.
POBIERZ DOKUMENT

Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300)
POBIERZ DOKUMENT

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz.973)

POBIERZ DOKUMENT

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. poz. 570)
POBIERZ DOKUMENT  PDF
Pobierz dokument w Doc
Zał. nr 1 Oferta
Zał. nr 2 Sprawozdanie

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie gospodarki finansowej Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (Dz. U. poz.2363)
POBIERZ DOKUMENT

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego (Dz.U. poz. 1495)

POBIERZ DOKUMENT

Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. poz. 1706)
POBIERZ DOKUMENT

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego(Dz. U. poz. 234)
POBIERZ DOKUMENT
WZÓR 1
WZÓR 2

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione o korzystania ze zwolnienia od należności celnych przewozowych towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub dobroczynnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 61, poz. 310).
POBIERZ DOKUMENT

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie przeprowadzania kontroli organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2010 r., Nr 173, poz. 1172).
POBIERZ DOKUMENT

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2004 r., Nr 285, poz.2852).
POBIERZ DOKUMENT

STARE wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadania

STARY – Wzór oferty na realizację zadania publicznego

STARY – Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Załączniki do umowy o dofinansowanie zadania:

Dokumenty przydatne podczas realizacji zadania:

Dodaj komentarz