Dokumenty do pobrania

Załączniki do umowy o dofinansowanie zadania:

Dokumenty przydatne podczas realizacji zadania:

STARE wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadania

STARY – Wzór oferty na realizację zadania publicznego

STARY – Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Dodaj komentarz