Małe granty

Małe granty 2017

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Promowanie alternatywnego stylu życia w rodzinie oraz różnych grupach zawodowych i społecznych – XX Jubileuszowa Mikołowska Powiatowa Spartakiada Abstynencka – Profilaktyka przez sport”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Promowanie alternatywnego stylu życia w rodzinie oraz różnych grupach zawodowych i społecznych – XX Jubileuszowa Mikołowska Powiatowa Spartakiada Abstynencka – Profilaktyka przez sport”, złożonej w dniu 21.03.2017 roku przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRÓT.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Promowanie alternatywnego stylu życia w rodzinie oraz różnych grupach zawodowych i społecznych – XX Jubileuszowa Mikołowska Powiatowa Spartakiada Abstynencka – Profilaktyka przez sport”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://www.ngo.mikolow.eu, http://bip.mikolow.eu)  w formacie (pdf).

Mały Grant – SKAP

____________________________________________

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty dla ojców”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Warsztaty dla ojców”, złożonej w dniu 18.01.2017 roku przez Fundację Cyryla i Metodego.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół w Mikołowie”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://www.ngo.mikolow.eu, http://bip.mikolow.eu)  w formacie (pdf).

Mały Grant – FCiM

____________________________________________

Małe granty 2016

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych dla rodzin mikołowskich”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych dla rodzin mikołowskich”, złożonej w dniu 13 września 2016 roku przez Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Prowadzenie oddziaływań terapeutycznych i wychowawczych dla rodzin mikołowskich”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://www.ngo.mikolow.eu, http://bip.mikolow.eu)  w formacie (pdf).

Mały Grant – MSPiP ZMIANA

____________________________________________

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół w Mikołowie” 

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół w Mikołowie”, złożonej w dniu 6 kwietnia 2016 roku przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół w Mikołowie”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://www.ngo.mikolow.eu, http://bip.mikolow.eu)  w formacie (pdf).

Mały Grant – ŚCPiP

____________________________________________

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Być dobrym jest ok!”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Być dobrym jest ok!”, złożonej w dniu 28 kwietnia 2016 roku przez Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki ZMIANA.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Być dobrym jest ok!”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://www.ngo.mikolow.eu, http://bip.mikolow.eu)  w formacie (pdf).

Mały Grant – MSPPiP Zmiana

____________________________________________

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Akademia Amazonki”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa
podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Akademia Amazonki”, złożonej w dniu 22 kwietnia 2016 roku przez  Stowarzyszenie Amazonek Powiatu Mikołowskiego.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Akademia Amazonki”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://www.ngo.mikolow.eu, http://bip.mikolow.eu)  w formacie (pdf).

Mały Grant SAPM

____________________________________________

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego
pn. „Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół w Mikołowie”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół w Mikołowie”, złożonej w dniu 6 kwietnia 2016 roku przez Śląskie Centrum Profilaktyki i Psychoterapii.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół w Mikołowie”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://www.ngo.mikolow.eu, http://bip.mikolow.eu)  w formacie (pdf).

Mały grant ŚCPiP

____________________________________________

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „VIII Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Wiosna, Nadzieja i Radość!”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „VIII Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Wiosna, Nadzieja i Radość”, złożonej w dniu 22 marca 2016 roku przez Stowarzyszenie Uśmiech.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „VIII Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Wiosna, Nadzieja i Radość”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://www.ngo.mikolow.eu, http://bip.mikolow.eu)  w formacie (pdf).

Mały grant – Uśmiech

informacja o przyznaniu dotacji Uśmiech

____________________________________________

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Bujakowski ogród muzyczny”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Bujakowski ogród muzyczny”, złożonej w dniu 23 marca 2016 roku przez Stowarzyszenie Nasz Bujaków.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Bujakowski Ogród Muzyczny”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://www.ngo.mikolow.eu, http://bip.mikolow.eu)  w formacie (pdf).

Mały grant na bip – Nasz Bujaków

Informacja o przyznaniu dotacji Nasz Bujaków

___________________________

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Mikołów – niezapomniana historia

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Mikołów – niezapomniana historia”, złożonej w dniu 23 marca 2016 roku przez Mikołowskie Towarzystwo Historyczne.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Mikołów – niezapomniana historia”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://www.ngo.mikolow.eu, http://bip.mikolow.eu)  w formacie (pdf).

Mały grant – MTH

Informacja o przyznaniu dotacji MTH

 

 

Małe granty 2015

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Gala Wolontariatu”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Gala Wolontariatu”, złożonej w dniu 10 listopada 2015 roku przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląską Hufiec Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Gala Wolontariatu”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://www.ngo.mikolow.eu, http://bip.mikolow.eu) w formacie (pdf).

Oferta mały grant ZHP

 ________________________________________

Oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Bądźmy zdrowe!”

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Burmistrz Mikołowa podaje do publicznej wiadomości

treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. „Bądźmy zdrowe!”, złożonej w dniu 29 maja 2015 roku przez Stowarzyszenie Batut.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: „Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów
(z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego „Bądźmy zdrowe!”).

Pełną treść oferty na dofinansowanie realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej (http://www.ngo.mikolow.eu, http://www.fundusze.mikolow.eu, http://bip.mikolow.eu) w formacie (pdf).

Mały Grant Stowarzyszenie Batut

 

Małe granty 2014

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *