Bez kategorii

Działaj Lokalnie 2019

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju serdecznie zaprasza lokalnych liderów i organizacje pozarządowe do udziału w kolejnej już edycji konkursu „Działaj Lokalnie” organizowanym w powiecie mikołowskim, pszczyńskim i bieruńsko-lędzińskim. Na pomysły czekamy do 23 czerwca 2019 roku.

Kwota wnioskowanej dotacji, o jaką można się ubiegać, wynosi maksymalnie 3000,00 zł, na projekty trwające minimum 2 a maksimum 4 miesiące.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • mają siedzibę w gminach: Bieruń, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry, Goczałkowice – Zdrój, Kobiór, Miedźna, Pawłowice, Pszczyna, Suszec;
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Program „Działaj Lokalnie” wspiera projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na realizację projektów, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony celdobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 2 miesiące) oraz projekty, które z roku na rok powielają te same działania.

Zainteresowanych zapraszamy do zainspirowania się doświadczeniem poprzednich grantobiorców- Program „Działaj Lokalnie” to ponad 9 500 zrealizowanych projektów. Zrealizowane inicjatywy opisane są na stronie www.dzialajlokalnie.pl– część z nich to uniwersalne rozwiązania, które z powodzeniem mogą być zastosowane w każdej polskiej gminie, dlatego gorąco zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z dobrymi praktykami Programu.

Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 23 czerwca 2019 roku.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową na stronie CSR: https://csr.biz.pl/2019/04/konkurs-dzialaj-lokalnie-2019-ogloszony/

Dodaj komentarz