Dzień Wolontariusza 2015

Szanowni Państwo!

Rozpoczął się konkurs o tytuł:

„Wolontariusza Roku 2015”

plakat

Do zgłaszania kandydatur do tego zaszczytnego tytułu zapraszamy wszystkie organizacje, które doświadczyły bezinteresownej, dobroczynnej, społecznej działalności  i pracy na rzecz naszego środowiska lokalnego.

            Konkurs o tytuł „Wolontariusza Roku”, organizowany jest przez Mikołowskie Centrum Wolontariatu działające przy Hufcu ZHP Ziemi Mikołowskiej we współpracy z Urzędem Miasta Mikołów. Do 20 listopada 2015r., należy zgłaszać kandydatury do tego zaszczytnego tytułu wraz z uzasadnieniem, dlaczego wkład danego wolontariusza należy docenić w tym roku szczególnie (kupon konkursowy i regulamin – w załącznikach).

Kupony konkursowe lub pisemne zgłoszenia zgodne z wymogami regulaminu należy przesyłać lub składać osobiście w siedzibie Mikołowskiego Centrum Wolontariatu
(Pl. Harcerski 1, 43-190 Mikołów – wtorek godz. 16.45-18.00) lub pocztą elektroniczną na adres mikolow.wolontariat@interia.pl w terminie do 20 listopada 2015r. – z dopiskiem „Wolontariusz Roku”.

Uhonorowanie laureatów konkursu nastąpi podczas uroczystego koncertu z okazji Światowego Dnia Wolontariusza, który odbędzie się 5 grudnia bieżącego roku.

  „Pomagając innym pomagasz sobie…”         

Z poważaniem

(-) Stanisław Piechula
Burmistrz Mikołowa

Załączniki:

Pismo przewodnie

Dodaj komentarz