KonkursKonkursy ofert

Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2022

Minister Spraw Zagranicznych ogłasza otwarty konkurs ofert:

Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2022

  1. Rodzaj zadania publicznego: Dyplomacja publiczna – Forum Polsko-Czeskie.
  2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego 435 000,00 zł .

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 15 lutego 2022 r. do dnia 15 grudnia 2022 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-forum-polsko-czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2022https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-forum-polsko-czeskie-na-rzecz-zblizenia-spoleczenstw-poglebionej-wspolpracy-i-dobrego-sasiedztwa-2022