Bez kategorii

Gala Wolontariusz 2017 r.

Rozpoczynamy nabór zgłoszeń do konkursu o tytuł: „Wolontariusza Roku 2017 Gminy Mikołów„ oraz „Dobroczyńcy Roku 2017 Gminy Mikołów”

Do zgłaszania kandydatur do tych zaszczytnych tytułów zapraszamy wszystkie organizacje, które doświadczyły bezinteresownej, dobroczynnej, społecznej działalności i pracy na rzecz naszego środowiska lokalnego.

Konkurs o tytuł „Wolontariusza Roku” i „Dobroczyńcy roku”, organizowany jest przez Hufiec ZHP Ziemi Mikołowskiej wraz z Mikołowskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ze wsparciem finansowym Gminy Mikołów.

Do 23 listopada 2017r., należy zgłaszać kandydatury do tych zaszczytnych tytułów wraz z uzasadnieniem, dlaczego wkład danego wolontariusza czy dobroczyńcy należy docenić w tym roku szczególnie (kupony konkursowe i regulaminy – w załącznikach).

Kupony konkursowe lub pisemne zgłoszenia zgodne z wymogami regulaminu należy przesyłać na adres Urzędu Miasta Mikołowa lub pocztą elektroniczną na adres ngo@mikolow.eu w terminie do 23 listopada 2017 r. – z dopiskiem odpowiednio „Wolontariusz Roku” lub „Dobroczyńca Roku”.

Uhonorowanie laureatów konkursu nastąpi podczas uroczystego spotkania z okazji Światowego Dnia Wolontariusza, które odbędzie się 5 grudnia bieżącego roku w Miejskim Domu Kultury o godz. 18:00.

Na zwycięzców czeka nagroda, ale przede wszystkim szacunek oraz uznanie społeczności mikołowskiej.

„Pomagając innym pomagasz sobie…”

Załączniki:

Dodaj komentarz