Aktualności

Innowacyjny system rozliczeń PIT

Gmina Mikołów bierze udział w innowacyjnym projekcie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego, program do rozliczania podatków – PITax.pl Łatwe podatki.

Projekt „Wspieraj lokalnie” umożliwia:

  • bezpłatne korzystanie ze specjalnie przygotowanej wersji programu do rozliczeń podatku dochodowego;
  • zwiększenie wpływów lokalnych OPP z 1% podatku dochodowego;
  • zwiększenie liczby podatników rozliczających PIT w faktycznym miejscu zamieszkania;
  • wspieranie i promowanie lokalnych organizacji pożytku publicznego;
  • realizowanie polityki współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;
  • budowanie wizerunku samorządu jako jednostki wspierającej lokalną społeczność;
  • zwiększenie świadomości 1% podatku dochodowego jako metody finansowania lokalnych OPP.

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.